× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ เปิดคู่สัญญาการให้บริการผู้เอาประกัน ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา

เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ เปิดคู่สัญญาการให้บริการผู้เอาประกัน ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา HealthServ.net
เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ เปิดคู่สัญญาการให้บริการผู้เอาประกัน ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา HealthServ.net

ข่าวดี โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ได้รับความไว้วางในจาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เปิดคู่สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้เอาประกันโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1. ผู้เอาประกันสุขภาพ ทั้งกลุ่มและเดี่ยว 2. ผู้เอาประกันอุบัติเหตุ ทั้งกลุ่มและเดี่ยว

เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ เปิดคู่สัญญาการให้บริการผู้เอาประกัน ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา HealthServ
 ข่าวดี โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ได้รับความไว้วางในจาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เปิดคู่สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้เอาประกันโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล  

    1. ผู้เอาประกันสุขภาพ ทั้งกลุ่มและเดี่ยว 
 
    2. ผู้เอาประกันอุบัติเหตุ   ทั้งกลุ่มและเดี่ยว 
 
ทั้งนี้ ครอบคลุมการให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก (OPD และผู้ป่วยใน (IPD) 
ผู้เอาประกันของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวสามารถมารับบริการโดยไม่ต้องสำรองจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้บัตรประกัน สำหรับผู้เอาประกันรายเดี่ยว  และแสดงบัตรผ่านแอพพลิเคชั่น อลิอันซ์ สำหรับผู้เอาประกันรายกลุ่ม ที่ขึ้นต้นด้วย GLT และ  GEN
 
สำหรับผู้เอาประกันรายกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย G ต้องยื่นบัตรประกันทุกครั้ง
 
 
สอบถามเพิ่มเติม : 02-921-3400 ถึง 09  และ 02-149-1330 ถึง 49   ต่อ 1821  1141  1857 

30 ธันวาคม 2020
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ (การุญเวชเดิม)

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ (การุญเวชเดิม)

58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
สายตรงฉุกเฉิน 080-570-1717
หรือ
092-3400-09
02-149-1330-49
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง