× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เขตสุขภาพที่ 4 ชูจุดเด่นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านกัญชาแผนปัจจุบัน-แผนไทยครบวงจร

เขตสุขภาพที่ 4 ชูจุดเด่นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านกัญชาแผนปัจจุบัน-แผนไทยครบวงจร - HealthServ

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 ชูจุดเด่นการเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยครบวงจร มีสถาบันวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพหลายแห่ง เป็นเจ้าของภูมิปัญญาตำราโอสถพระนารายณ์ ศึกษาวิจัยพัฒนายากัญชาศุขไสยาศน์ และสำราญนิทรา จนตั้งตำรับยาที่มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตสนับสนุนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพ รวมถึงนำกัญชาผสมอาหารเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

article image1 - HealthServ
 
    
         19 มีนาคม 2565 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม.และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก


         นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี ส่งผลให้กัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความโดดเด่น มีผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงออกสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เกษตรและผู้ประกอบการ สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นมูลค่าสูงกว่า 7 พันล้านบาท รวมทั้งเกิดความมั่นคงทางยา ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาเพิ่มมากขึ้น


         ในการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งนี้ ได้นำเสนอจุดเด่นของการเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยแบบครบวงจร ตั้งแต่ภาคเกษตรกรรมจนถึงภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและศูนย์เชี่ยวชาญด้านกัญชาเพื่อการแพทย์หลายแห่ง และยังมีโรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี เป็นสถานที่ผลิตยาที่ได้รับมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก สามารถผลิตตำรับยาศุขไสยาศน์กระจายให้แก่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 4 นำไปใช้รักษาผู้ป่วย และยังมีการพัฒนาต่อยอดนำกัญชามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วถึง 107 รายการ และอยู่ระหว่างรอขึ้นทะเบียนอีกหลายรายการ รวมถึงมีการนำมาผสมในอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือกัญชา ขนมไทยเสน่ห์จันทร์ ขนมทองม้วนสด น้ำมะนาวกัญชา น้ำอ้อยกัญชา สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
article image2 - HealthServ
 
 
 
 
      ด้าน นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก มีสถานที่ปลูกกัญชา-กัญชงที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในทุกจังหวัดรวม 87 แห่ง มีโรงงานสกัดและแปรรูปกัญชา-กัญชงที่ได้รับอนุญาต 13 แห่ง และมีโรงงานสกัดกัญชงที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศ ส่วนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้น 118 แห่ง แยกเป็น ภาครัฐ 62 แห่ง ภาคเอกชน 12 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 44 แห่ง สำหรับ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญาตำราโอสถพระนารายณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้ศึกษาวิจัยพัฒนายาจากกัญชา ศุขไสยาศน์ และสำราญนิทรา ตั้งแต่กระบวนการปลูก การแปรรูป การวิเคราะห์เครื่องยา จนสามารถตั้งตำรับยาได้ โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยากัญชามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี 2565 มีการใช้ยากัญชาแผนปัจจุบัน THC และ THC:CBD ไปแล้วรวม 274 ขวด ส่วนยากัญชาแผนไทยที่ใช้มากที่สุด คือ ยาน้ำมันเดชา ศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระเมรุ ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับ เจ็บปวดเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)