× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีบทบาทหน้าที่ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการสนับสนุนเครือข่าย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โดยมีเครือข่าย ดังต่อไปนี้

article image1 - HealthServ


เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีบทบาทหน้าที่ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการสนับสนุนเครือข่าย กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโดยมีเครือข่าย ดังต่อไปนี้
 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝาย
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองด่าน
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งพระบาท
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสุด
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโล๊ะป่าห้า
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยาว
 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กรณ์
 12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางริมกรณ์
 13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยชมภู
 14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัก
 15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องปลาขาว
 16. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องเบ้อ
 17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันตาลเหลือง
 18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมกก
 19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยลาน
 20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโล๊ะป่าตุ้ม
 21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าอ้อดอนชัย
 22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเทพนิมิตร
 23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาย
 24. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยฮาง
 25. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแม่ซ้าย
 26. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนาสวรรค์
 27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางขอน
 28. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมมิตร
 30. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ายางมนต์
 31. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะคือ
 32. สถานพยาบาลเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย
 33. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 (น้ำลัด)
 34. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2(สันหนอง)
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

1039 ถนน สถานพยาบาล ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร 053-910600 ,080-1255555
โทรสาร 0-5371-3044
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง