× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว - HealthServ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 ห้องธุรการ เลขที่ 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 037-243018-20 ต่อ 186 หรือ 086-8205365 สำนักงานมูลนิธิ แฟกซ์: 037-241011

ร่วมสมทบทุน
เชิญร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
 
บริจาคด้วยตนเอง
      ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. โทรศัพท์ 037-243018-20 ต่อ 101,102
 
      ท่านสามารถบริจาคได้ในรูปของเงินสด หรือเช็ค ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย รพร.สระแก้ว กรณีที่มาบริจาคขอให้ท่านเตรียมข้อมูลเหล่านี้มาด้วย ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด E-mail ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริจาค และระบุวัตถุประสงค์การบริจาค (หากท่านต้องการทราบรายละเอียด สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับบริจาค)
 

บริจาคผ่านธนาคาร

สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว
  • ธ.ออมสิน สระแก้ว มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อบริจาคก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยใน 114 เตียง 020-0-436435-82 (เผื่อเรียก)
  • ธ.ออมสิน สระแก้ว รับเงินบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยผ่าตัดสมอง 020-0-901947-52 (เผื่อเรียก)
  • ธ.กรุงไทย สระแก้ว มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 236-0-46370-5 (ออมทรัพย์)
  • ธ.ออมสิน สระแก้ว มูลนิธิ รพร. สาขาสระแก้ว เพื่อสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ 020-2-49605-146 (เผื่อเรียก)
สมทบทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
  • ธ.กรุงไทย สระแก้ว เงินบริจาคของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 236-0-90027-7 (ออมทรัพย์)
 
การรับใบเสร็จรับเงิน
กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มายังมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป
 
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 ห้องธุรการ เลขที่ 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
 
โทรศัพท์ 037-243018-20 ต่อ 186 หรือ 086-8205365 สำนักงานมูลนิธิ
แฟกซ์: 037-241011
E-mail:scph.foundation@outlook.co.th


      เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 456
 
ติดประกาศเกียรติคุณไว้ภายในอาคาร
      เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องสรรเสริญผู้บริจาค
 
บัตรสิทธิพิเศษ
      มอบบัตรสิทธิพิเศษให้แก่ผู้บริจาคตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป เมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จะได้รับบริการพิเศษ เช่น อำนวยความสะดวกในการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก การเข้ารักษาพยาบาลในห้องพิเศษ
 
 
เครื่องหมายตอบแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
      เป็นเครื่องหมายตอบแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้แก่หน่วยงาน องค์กร ผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินสมทบทุน ตามเกณฑ์ระดับ
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)