× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เช็คยอดลงทะเบียนผ่านแอปปลูกกัญ ว่าโหลดไปเท่าไหร่แล้ว

เช็คยอดลงทะเบียนผ่านแอปปลูกกัญ ว่าโหลดไปเท่าไหร่แล้ว - HealthServ

ติดตามตรวจสอบยอดการดาวน์โหลด "แอปปลูกกัญ (Plookganja)" จำนวนผู้เข้าใช้งาน และจำนวนใบจดแจ้งที่ออกให้กับประชาชนที่ประสงค์จะจดแจ้งเพื่อปลูกกัญชา กัญชง ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ จะเป็นดัชนีชี้วัดได้อย่างดี ต่อความนิยม ความต้องการกัญชา กัญชง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ตัวนี้ว่ามีทิศทางอย่างไร


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง

1. เว็บไซต์ คือ https://plookganja.fda.moph.go.th/ 

2. ดาวน์โหลดได้ทาง "แอปพลิเคชัน ปลูกกัญ" (Plookganja) ทั้ง

IOS (App store)  และ android (Play store)ข้อมูลรายงานผ่านเพจ Thai FDAC www.facebook.com/ThaiFDAC 
เป็นเพจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกัญชา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยตรง


 

ถาม-ตอบ เรื่องการจดแจ้ง ตอบปัญหาโดย Thai FDA Cannabis

Q: จดแจ้ง เพื่ออะไรครับ
เพื่อให้ทราบจำนวนและแหล่งที่ปลูกกัญชา และกัญชงทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการแสวงหาวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาด เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
 
Q: ต้นให้คนจดแจ้ง รับฟรีมั้ยคับ
ติดต่อขอรับที่กรมวิชาการเกษตร โทรสายด่วน 1174 ค่ะ
 
Q: ลงทะเบียนจดแจ้งแล้ว แต่ข้อมูลผิด แก้ไขอย่างไรครับ
ถ้าเป็นเรื่องของปัญหาการใช้งานระบบ รบกวนติดต่อศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทร 02 590 7064 ได้เลยนะคะ
 
Q: ลงจำนวนต้นผิดแก้ไขอย่างไรครับ
สามารถเข้าไปแก้ไขจำนวนต้นที่ต้องการปลูกในแอปพลิเคชัน "ปลูกกัญ" ได้เลยค่ะ
 
+++++ 

10 มิถุนายน 2565 วันแรก ลงทะเบียน 3.5 แสนคน

จากการปลดล็อกกัญชา กัญชง มีผลบังคับใช้ได้วันเดียว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้ อย.ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” (Plookganja) เพื่อช่วยประชาชนในการจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยถึงปัจจุบันนี้ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 12.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 24,975,095 ครั้ง ลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 356,287 คน

11 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ลงทะเบียนเพิ่มเป็น 5.8 แสนคน

11 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 32,106,554 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 582,399 คน

11 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. ลงทะเบียน 6.14 แสนคน

11 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 12.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 32,416,944 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 614,891 คน

11 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียน 6.4 แสนคน

11 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 17.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 33,124,036 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 640,757 คน

12 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ลงทะเบียน 6.7 แสนคน

12 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 33,905,095 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 670,065 คน

12 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. ลงทะเบียน 6.87 แสนคน

12 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 12.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 34,386,456 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 687,445 คน

12 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียน 7.12 แสนคน

12 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 17.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 35,053,402 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 712,666 คน

13 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียน 7.68 แสนคน

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 17.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 36,591,429 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 768,647 คน

14 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ลงทะเบียน 7.85 แสนคน

14 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 37,093,501 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 785,192 คน

14 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียน 8 แสนคน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 17.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 37,688,483 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 806,759 คน

15 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ลงทะเบียน 8.17 แสนคน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” เป็นจำนวนมากกว่า 38,051,445 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง กว่า 817,749 คน
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)