× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เบตงคึกคัก - เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย - เจ้าภาพ Amazean Jungle Trail 2022 สุดยิ่งใหญ่

เบตงคึกคัก - เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย - เจ้าภาพ Amazean Jungle Trail 2022 สุดยิ่งใหญ่ - HealthServ

อ.เบตง วันนี้ทุกพื้นที่ปลอดภัย ด้วยตรวจสอบมาตรฐานรับรอง COVID Free Setting ณ ทุกจุดท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของเบตง ตั้งแต่ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนหมื่นบุปผา ไปจนถึง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นการรับรองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย กระตุ้นความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว พร้อมจัดงาน วิ่งเทรลยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ Amazean Jungle Trail 2022 นำเบตงคึกคัก

article image1 - HealthServ
 

เบตง เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย

            ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ใน อ.เบตง จ.ยะลา ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับมาตรการ COVID Free Setting ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการติดเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะในองค์กรหรือสถานที่ที่ต้องมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่ง อ.เบตง เป็นเมืองเศรษฐกิจในเขตภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีการเดินทางที่สะดวก โดยหลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว และเปิดเมืองเบตงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทำให้มีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น

 
              ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting เป็นอย่างดีโดยประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) มีการระบายอากาศที่ดี มีสุขอนามัยที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และมีการเว้นระยะห่าง ด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการ (COVID Free Personnel) พนักงานผู้ให้บริการได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK เป็นประจำ และ ด้านความปลอดภัยของผู้ที่มาท่องเที่ยว (COVID Free Customer) ที่ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการของสถานประกอบการ จึงได้มอบป้ายสัญลักษณ์ COVID Free Setting ให้กับ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนหมื่นบุปผา และท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง
article image2 - HealthServ
 


ผู้ติดเชื้อโควิดรายวันในเบตงน้อยมาก

 
         7 พฤษภาคม 2565  ที่ โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการฉีดวัคซีนโควิด 19  พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเสริมพลัง อสม. และกล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ของ อ.เบตง จ.ยะลา ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อสะสม 7,328 ราย เสียชีวิต 51 ราย ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนมาก มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประมาณ 1,100 ราย แต่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อต่อวันไม่ถึง 10 ราย และไม่มีผู้ป่วยอาการหนักหรือกลุ่มสีแดง โดยส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบรักษาแบบ เจอ แจก จบ ของโรงพยาบาลเบตง ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีน ครอบคลุมแล้ว 75.5% จากประชากรเป้าหมาย 62,473 คน เหลือผู้ที่ยังไม่ได้ฉีด 24.5%
 
         ทั้งนี้ ได้กำชับให้ อสม. ช่วยเร่งรัดชักชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อทำให้คนใกล้ตัวที่มีความเสี่ยง มีความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ต้องติดตามให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด จะช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตหากติดเชื้อได้ ซึ่งเมื่อผู้ป่วยน้อยลงหรืออาการไม่รุนแรง บุคลากรทางการแพทย์ก็จะสามารถไปดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ได้มากขึ้น ภาคเศรษฐกิจของพื้นที่สามารถเดินต่อไปได้ การเปิดเมือง เปิดประเทศเป็นไปอย่างปลอดภัย
 
         นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวน อสม. สมัครเข้าโครงการ ฌกส.อสม. เพื่อเป็นหลักประกันไว้ให้กับลูกหลานในวันที่เสียชีวิต และสมัครเข้าโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 4” เป็นต้นแบบของคนมีสุขภาพดีให้กับคนในชุมชน 
article image3 - HealthServ
 

กิจกรรม Amazean Jungle Trail 2022 นำเบตงคึกคัก


6 -8 พฤษภาคม 2565 อ.เบตง เป็นเจ้าภาพจัดงานกิจกรรมวิ่งเทรล 100 กม. Amazean Jungle Trail 2022 มีนักวิ่งจากต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1,300 คน  โดยช่วงเช้าและช่วงเย็นของวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  มีการปล่อยตัวนักวิ่งไปแล้วในระยะ เบตง 100 กิโลเมตร  เบตง 50 กิโลเมตร และ ประเภท Fun Run ระยะ 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร  โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทั้งในพื้นที่  และนักท่องเที่ยวให้การตอบรับเป็นอย่างดี 


8 พฤษภาคม 2565  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งเทรล ในรายการ Amazean Jungle Trail 2022  ระยะ 25 กิโลเมตร ท่ามกลางอุณหภูมิช่วงเช้าประมาณ 24 องศาเซลเซียส โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม
 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ศอ.บต. ได้ร่วมกันจัดแข่งขันในครั้งนี้ขึ้น โดยตั้งแต่เมื่อวาน (7 พฤษภาคม) จนถึงขณะนี้ นักกีฬาที่วิ่งระยะทาง 100 กิโลเมตร 50 กิโลเมตร  เริ่มทยอยเข้าสู่เส้นชัยแต่สิ่งที่สำคัญที่ได้รับฟังเสียงจากนักกีฬาคือเป็นสนามที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก และคิดว่าพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ อ.เบตง พอใจกับการจัดกิจกรรม   วิ่งเทรลในครั้งนี้ เพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ อ.เบตง โดยตรง รวมทั้งมีพี่น้องชาวมาเลเซียมาร่วมกิจกรรมด้วยถึงแม้จะยังมีไม่มาก แต่หวังว่าหลังจากที่มีการเปิดด่านรวมถึงการจัดกิจกรรมในปีหน้าก็จะมีพี่น้อง จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพี่น้องจากประเทศอาเซียนเดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้น และที่น่าประทับใจมากๆคือพี่น้องเบตงให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 
 

ล่าสุดยืนยันแล้วว่า งานวิ่งเทรล Amazean Jungle Trail 2022 อ.เบตง จ.ยะลา ได้รับการรับรองจาก UTMB หรือ Ultra-Trail du Mont-Blanc (อัลตร้า-เทรล ดู ม็อง-บล็อง) ให้เป็นสนาม World Series แห่งที่ 2 ของประเทศไทยต่อจาก ดอยอินทนนท์ Thailand by UTMB และยังเป็น 1 ใน 25 แห่งของ UTMB World Series   ด้วยโดยจะจัดให้มีการแข่งขัน First Edition ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 25

และไทยกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการแข่งขัน World Series 2 รายการ
 
ติดตามชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน Amazean Jungle Trail 2022

*ภาพจาก เพจ Amazean Jungle Trail 2022

 
article image4 - HealthServ

ผู้ประกอบการค้าเบตง แฮปปี้สุดๆ

ผู้ประกอบการย่านการค้าเมืองเบตงแฮปปิ้สุดๆ  กับกิจกรรมระดับโลกอย่างวิ่งเทรล ที่จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ฟื้นตัว สร้างความคึกคัก พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
 
จากการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ย่านเศรษฐกิจ ณ บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา  พบว่าร้านค้า ร้านอาหาร เปิดร้านพร้อมให้บริการช่วงเช้าอย่างคึกคัก 
 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ส่วนใหญ่ รู้สึกดีใจที่ได้มีกิจกรรมดีๆ และเป็นกิจกรรมระดับโลก มาจัดขึ้นในพื้นที่  การมีชาวต่างชาติ มาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ช่วยทำให้บรรยากาศด้านการค้าขายดีขึ้น  เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอน ทั้ง โรงแรม ที่พักต่าง ๆ เต็มหมดทุกแห่ง ถือเป็นปรากฏการณ์  ครั้งประวัติศาสตร์หลังจากที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขึ้น อย่างหนักกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา 
 
พร้อมกันนี้ยังขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆแบบนี้ และอนาคตหากเป็นไปได้ อยากให้ภาครัฐมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้น ซึ่งชาวอำเภอเบตงทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างแน่นอน 
 
ข้อมูลและภาพ สวท.เบตง News 
 

รมช.สธ.พร้อมผู้บริหาร สธ. ร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล Amazean Jungle Tiail 2022

ร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล Amazean Jungle Tiail 2022 6-8 พ.ค. 2565 อ.เบตง จ.ยะลา
 
รมช.สารารณสุข พร้อมด้วย นพ.รงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นผ.มณเทียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 12 นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สสจ.ยะลา นพ.อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล นพ.อินทร์ จันแดง ผอ.รพ.ยะลา นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.รพ.เบตง และผู้บริหาร-บุคลากรทางการแพทย์และสารารณสุขหน่วยงานในส่วนกลาง/ขตสุขภาพที่ 12 ร่วมพิธีการปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมกิจกรรมวิ่งAmazaen Jungle Trail 2020 เปิดผืนป่า "อเมซอลแห่งอาเชียน" โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีการปล่อยตัวนักวิ่ง 100 กม.(นักวิ่งกว่า 170 คน) ในเวลาต่อมา ผลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูs เลขาธิการศอ.บต.เป็นประธานพิธีการปล่อยตัวนักวิ่ง 50 กม. (นักวิ่งกว่า 400 คน) ซึ่งแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ระยะทาง 100 กิโลเมตร 50 กิโลเมตรและ 25 กิโลเมตร นอกจากนี้ในช่วงเย็น จะมีการปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Fun เนn ในระยะ SAT 5 K และระยะ SAT 10 K ทั้งนี้มีนักวิ่งจาก 13 ประเทศ ทั่วโลก รวมกว่า 1,300 คน ร่วมงานฯ เป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวเบตงด้านกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่และเมืองท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศ สสจ.ยะลา และเครือข่ายบริการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการในส่วนของการจัดระบบความปลอดภัย ดูแลประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งในส่วนของการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 และความพร้อมด้านการแพทย์ และการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดการจัดกิจกรรมฯ

ทีมแพทย์รพ.ศูนย์ยะลา ร่วมดูแลรักษาพยาบาล รองรับความปลอดภัยงานวิ่งเทรล

 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)