× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เบอรโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

เบอรโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช HealthServ.net
เบอรโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช HealthServ.net

เบอร์โทรติดต่อภายใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทรศัพท์:02-5347000
ประชาสัมพันธ์: 02-5347312
มือถือ รพ.ฯ 092-2258467
แฟกซ์: 02-5347258
อีเมล์: bhumibolhospital@rtaf.mi.th
Line ID: @bhumibolhospital
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โทร. 02-5347236, 02-5347890

เบอรโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช HealthServ
 
เบอร์โทร.ห้องอื่นๆ ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตรวจสุขภาพ
โทร. 02-5347913 - 6
 
เวชระเบียน  
โทร. 02-5347679
 
ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
โทร.02-5347000  02-5347312
 
ห้องเจาะเลือด อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2
โทร. 02-5347619
 
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
โทร. 02-5347913 - 6
 
ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ
โทร.02-5347165
 
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ
โทร. 02-5347151 - 3
 
ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ
 โทร. 02-5347933
 
ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ
 โทร.02-5347167 - 8
 
ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
โทร. 02-5347974 - 6
 
ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ
 โทร.02-5347182
 
ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ
โทร.02-5347157 - 8
 
ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ
โทร.02-5347944 - 5
 
ห้องตรวจรังสีกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 
แมมโมเกรม (Mammogram) อุลตร้าซาวด์ (Ultrasound)  เอกซ์เรย์ทั่วไป
โทร.02-5347205
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ
โทร.02-5347947 - 8
 
ศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ
 โทร. 02-5347987
เบอรโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทมฯ 10220

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง