HealthServ.net รวม 20 แพคเกจบริการตรวจ-รักษาโรคเบาหวาน (อัพเดตพฤษภาคม 2564) จากรพ.เอกชน รพ.รัฐ ศูนย์แพทย์ คลินิก ฯลฯ แนะนำให้คลิกดูข้อมูลบริการ เงื่อนไข ราคา ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้นๆ อีกครั้ง แจ้งลงข้อมูล/แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลตรวจ-รักษาโรคเบาหวานอื่นๆ ลงข้อมูล
• โรงพยาบาลเมืองเลยราม - โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดัน.. ราคา ราคา 3,300 บาท https://healthserv.net/1784 • โรงพยาบาลอินทรารัตน์ - โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน โรงพยาบาลอินทรารัตน์.. ราคา ราคา 3,500 บาท https://healthserv.net/9848 • โรงพยาบาลกรุงเทพ - แพคเกจตรวจค้นหาโรคเบาหวาน โรงพยาบาลกรุงเทพ.. ราคา ราคา 3,000 บาท https://healthserv.net/2589 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี - โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี.. ราคา ราคา 4,200 บาท https://healthserv.net/1602 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - โปรแกรมตรวจเบาหวาน (Diabete) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค.. ราคา ราคา 1,859 บาท https://healthserv.net/8307 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ - ตรวจสุขภาพเบาหวาน โรงพยาบาลวิรัชศิลป์.. ราคา ราคา 1,270 บาท https://healthserv.net/9311 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา - โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ที่เป็นเบาหวาน.. ราคา ราคา 4,100 บาท https://healthserv.net/1572 • โรงพยาบาลพิษณุเวช - แพ็กเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพิษณุเวช.. ราคา ราคา 1,185 บาท https://healthserv.net/1113 • โรงพยาบาลบุญญาเวช - โปรแกรมเบาหวาน (รู้ทันเบาหวาน ต้านทานโรคแทรกซ้อน).. ราคา ราคา 1,600 บาท https://healthserv.net/3442 • โรงพยาบาลพีเอ็มจี - โปรแกรมตรวจโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพีเอ็มจี.. ราคา ราคา 1,900 บาท https://healthserv.net/9885 • โรงพยาบาลบางมด - แพคเกจตรวจสุขภาพเบาหวาน ราคา ราคา 1,499 บาท https://healthserv.net/3398 • โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ - โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ (id: 759) .. ราคา ราคา 2,990 บาท https://healthserv.net/8116 • โรงพยาบาลบางโพ - โปรแกรม “DM CARE” ตรวจสุขภาพคัดกรองเบาหวาน.. ราคา DM Care 2,600 บาท https://healthserv.net/3129 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี - โปรแกรมการตรวจโรคแทรกซ่้อนเบาหวานประจำปี โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (id: 758) .. ราคา ราคา 2,090 บาท https://healthserv.net/8101 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย - โปรแกรมตรวจภาวะเบาหวาน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย.. ราคา ราคา 5,500 บาท https://healthserv.net/8331 • โรงพยาบาลนครธน - โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน โรงพยาบาลนครธน.. ราคา ราคา 4,000 บาท https://healthserv.net/8259 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค.. ราคา ราคา 1,499 บาท https://healthserv.net/8300 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร - โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเปาโล เกษตร.. ราคา ราคา 2,000 บาท https://healthserv.net/8465 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง - โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง.. ราคา ราคา 300 บาท https://healthserv.net/8394 • โรงพยาบาลธนบุรี - แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลธนบุรี.. ราคา ราคา 5,800 บาท https://healthserv.net/9421
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com