News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เพิ่มยาน้ำมันกัญชา THC แบบยาหยดในช่องปาก เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร HealthServ.net
เพิ่มยาน้ำมันกัญชา THC แบบยาหยดในช่องปาก เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร HealthServ.net

เป็นยาน้ำมันกัญชา รูปแบบยาหยดในช่องปาก หรือ เยื่อบุในช่องปาก มีเงื่อนไข ให้ใช้รักษาเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ต้องสั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือใช้เสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้าย

 28 กันยายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 เพิ่มยาสมุนไพร 3 รายการเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ในลำดับที่ 95 - 97
 
หนึ่งในนั้นคือ ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC ในรูปแบบยาหยดในช่องปาก
 
 
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ใหม่ ทั้ง 3 รายการ ได้แก่ 
 
ลำดับที่ (95) ยาแก้โรคเชื้อราที่เล็บ
รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน (รพ.) เพิ่มเข้าใน บัญชี 1 (1.1)
 
ลำดับที่ (96) ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 
รูปแบบยาผงสำหรับผสมในน้ำมัน (รพ.) เพิ่มเข้าใน บัญชี1 (1.2)
*เงื่อนไข ให้ใช้เฉพาะในสรรพคุณรักษาริดสีดวงทวารหนัก
 
ลำดับที่ (97) ยาน้้ามันสารสกัดกัญชาที่มี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
3 mg/drop (81 mg/ml) 
รูปแบบยาหยดในช่องปาก หรือ เยื่อบุในช่องปาก (Oromucosal drops)  เพิ่มเข้าใน บัญชี1 (1.2)
 
เงื่อนไข ใช้สำหรับผู้ที่เคยใช้น้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC เด่นมาก่อน และทราบปริมาณยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแล้วเท่านั้น โดยใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 
1) ใช้รักษาเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐานในการรักษาภาวะคลื่นไส้ อาเจียนจากเคมีบำบัด  ให้สั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสั่งใช้เคมีบำบัด เพื่อการบำบัดรักษา  และผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
 
2) ใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหารหรือมีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่ได้ผล ให้สั่งใช้ยา โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบัน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
 

รายการที่แก้ไข 

ประกาศมีคำสั่งแก้ไข รายการยาเดิมลำดับที่ 82 เป็นดังนี้

ลำดับที่ (82 ) ยาแก้ลมแก้เส้น รูปแบบยา บัญชี 2 ยาผง ยาผง (รพ.) ยาแคปซูล ยาแคปซูล (รพ.)การประกาศยาใหม่ทั้ง 3 รายการ และแก้ไขเดิม 1 รายการนี้  หวังเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ประเทศไทย สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเท ศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อ สถานการณ์ในปัจจุบัน 

ลงนามโดย 
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง