ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เพิ่มยาน้ำมันกัญชา THC แบบยาหยดในช่องปาก เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

เพิ่มยาน้ำมันกัญชา THC แบบยาหยดในช่องปาก เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร HealthServ.net

เป็นยาน้ำมันกัญชา รูปแบบยาหยดในช่องปาก หรือ เยื่อบุในช่องปาก มีเงื่อนไข ให้ใช้รักษาเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ต้องสั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือใช้เสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้าย

เพิ่มยาน้ำมันกัญชา THC แบบยาหยดในช่องปาก เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ThumbMobile HealthServ.net
 28 กันยายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 เพิ่มยาสมุนไพร 3 รายการเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ในลำดับที่ 95 - 97
 
หนึ่งในนั้นคือ ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC ในรูปแบบยาหยดในช่องปาก
 
 
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ใหม่ ทั้ง 3 รายการ ได้แก่ 
 
ลำดับที่ (95) ยาแก้โรคเชื้อราที่เล็บ
รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน (รพ.) เพิ่มเข้าใน บัญชี 1 (1.1)
 
ลำดับที่ (96) ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 
รูปแบบยาผงสำหรับผสมในน้ำมัน (รพ.) เพิ่มเข้าใน บัญชี1 (1.2)
*เงื่อนไข ให้ใช้เฉพาะในสรรพคุณรักษาริดสีดวงทวารหนัก
 
ลำดับที่ (97) ยาน้้ามันสารสกัดกัญชาที่มี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
3 mg/drop (81 mg/ml) 
รูปแบบยาหยดในช่องปาก หรือ เยื่อบุในช่องปาก (Oromucosal drops)  เพิ่มเข้าใน บัญชี1 (1.2)
 
เงื่อนไข ใช้สำหรับผู้ที่เคยใช้น้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC เด่นมาก่อน และทราบปริมาณยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแล้วเท่านั้น โดยใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 
1) ใช้รักษาเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐานในการรักษาภาวะคลื่นไส้ อาเจียนจากเคมีบำบัด  ให้สั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสั่งใช้เคมีบำบัด เพื่อการบำบัดรักษา  และผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
 
2) ใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหารหรือมีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่ได้ผล ให้สั่งใช้ยา โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบัน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
 

รายการที่แก้ไข 

ประกาศมีคำสั่งแก้ไข รายการยาเดิมลำดับที่ 82 เป็นดังนี้

ลำดับที่ (82 ) ยาแก้ลมแก้เส้น รูปแบบยา บัญชี 2 ยาผง ยาผง (รพ.) ยาแคปซูล ยาแคปซูล (รพ.)การประกาศยาใหม่ทั้ง 3 รายการ และแก้ไขเดิม 1 รายการนี้  หวังเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ประเทศไทย สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเท ศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อ สถานการณ์ในปัจจุบัน 

ลงนามโดย 
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด