× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเมดพาร์คร่วมให้บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โรงพยาบาลเมดพาร์คมีความประสงค์ที่จะร่วมช่วยแก้ไขวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

article image1 - HealthServ
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง: ได้แก่
โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต
เรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลื่อดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่าง
เคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวานและโรคอ้วน
ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กก./ตร.ม.
เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป
สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี
เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลเมดพาร์ค
MedParkHospital
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเมดพาร์ค

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

3333 ถนนพระรามที่ 4 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง