× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ตรวจวินิจฉัยออกใบรับรองคนพิการ HealthServ.net
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ตรวจวินิจฉัยออกใบรับรองคนพิการ HealthServ.net

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เปิดให้บริการศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองคนพิการ โดยแพทย์เฉพาะด้านต่างๆ ของ รพ.

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 - 16.00 น.
หยุดทุกวันพุธ และวันทำการวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-5431307 ต่อ 276,277 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้บริการ ดังนี้

✅ ทางการมองเห็น
✅ ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
✅ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
✅ ทางสติปัญญา
✅ ทางการเรียนรู้
 
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ตรวจวินิจฉัยออกใบรับรองคนพิการ HealthServ
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ตรวจวินิจฉัยออกใบรับรองคนพิการ HealthServ
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ตรวจวินิจฉัยออกใบรับรองคนพิการ HealthServ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง