Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

เตรียมเสนอ สปสช เพิ่มสิทธิประโยชน์ ปชช. ใหม่ 3 ด้าน - คัดกรองซิฟิลิส เบาหวาน และสุขภาพผู้สูงอายุ

กรมควบคุมโรค เตรียมเสนอ สปสช.ขยายสิทธิประโยชน์ประชาชน 3 ด้าน - คัดกรองซิฟิลิส เบาหวาน และสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UCBP ประจำปี 2565

Update: 12/09/2564 View: 161
กรมควบคุมโรคเตรียมเสนอ สปสช.ขยายชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน อาทิ การคัดกรองซิฟิลิสกลุ่มเสี่ยง ขยายคัดกรองโรคเบาหวาน และประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ล่าสุดชุดสิทธิประโยชน์การคัดกรองสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนส่งกระทรวงสาธารณสุข 20 ก.ย.นี้

 

เสนอเพิ่ม 3 สิทธิประโยชน์ใหม่

          วันนี้ (10 กันยายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้เตรียมเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนผ่านโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UCBP  ประจำปี 2565   เบื้องต้นมี 3 ข้อเสนอ ประกอบด้วย

1.ขยายการคัดกรองซิฟิลิส มุ่งเน้นไปที่เยาวชน วัยรุ่น ผู้ต้องขัง และประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

2.ขยายการคัดกรองเบาหวาน  มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

3.การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ซึ่งทำงานแบบบูรณาการร่วมกับกรมอนามัย เช่น ประเด็นพลัดตกหกล้ม เป็นต้น
 

สิทธิคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี

ความคืบหน้าในส่วนการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มเสี่ยงจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการตามโครงการ UCBP แล้ว อยู่ระหว่างเสนอโครงร่างวิจัยขอทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อหาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

•  ส่วนการดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบซี 
เข้าสู่กระบวนการ สปสช. เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา แต่อยู่ระหว่างปรับปรุง แนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการการตรวจคัดกรองและการรักษาโรค

•  ส่วนการขยายการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ขณะนี้ได้รับสิทธิคัดกรองแล้ว ทางกรมควบคุมโรคเตรียมจัดทำข้อเสนอการให้วัคซีนต่อไป

•  ส่วนการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป
เน้นกลุ่มเสี่ยง วัยทำงานที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 คือ อายุระหว่าง 30-39 ปี ขณะนี้ยังไม่ได้รับสิทธิคัดกรอง โดยอนุกรรมการพัฒนาบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และโรคติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ มอบหมายให้กรมควบคุมโรค จัดทำข้อเสนอเพิ่มเติม
 

 

เสนอการคัดกรองและบำบัดรักษาสูบบุหรี่

          “เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2564 โดยเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและหรือเทคโนโลยีสุขภาพ ปี 2565 ในส่วนการขยายชุดสิทธิประโยชน์ เรื่องการคัดกรองการสูบบุหรี่ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และการบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนจัดส่งไปยังกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 20 ก.ย. นี้” นายแพทย์โอภาสกล่าว

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)