× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก้าวสู่ยุค Digital disruption in Healthcare - Sharing real experience from Samutprakarn hospital

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก้าวสู่ยุค Digital disruption in Healthcare - Sharing real experience from Samutprakarn hospital

article image1 - HealthServ
 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ก้าวสู่ยุค Digital disruption in Healthcare
“Sharing real experience from Samutprakarn hospital”


ขอเรียนเชิญ บุคลากรภาควิชากุมารเวชศาสตร์ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และบุคลากรภาควิชา/หน่วยงานผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก้าวสู่ยุค Digital disruption in Healthcare “Sharing real experience from Samutprakarn hospital” 

นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
ผู้ช่วยผุ้อำนวยการด้านนวัตกรรม
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 
ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส
รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราช
 
 
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวิสา โทร.41062 และคุณตะวัน โทร.95400
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง