× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แคนาดาอนุมัติ ใช้วัคซีนโมเดอร์น่าในเด็กอายุ 6-11 ปี ได้แล้ว

แคนาดาอนุมัติ ใช้วัคซีนโมเดอร์น่าในเด็กอายุ 6-11 ปี ได้แล้ว - HealthServ

17 มีนาคม 2565 บริษัทโมเดอร์น่าได้ประกาศว่า ประเทศแคนาดาอนุมัติการใช้วัคซีนโมเดอร์น่า สำหรับการป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ปี โดยเป็นการฉีดแบบชุด 2 เข็ม ด้วยขนาด 50 ไมโครกรัม ต่อเข็ม ซึ่งประกาศฉบับนี้เป็นไปตามการอนุมัติการใช้ล่าสุดของวัคซีนโมเดอร์น่าในเด็กกลุ่มอายุดังกล่าวทั้งจากทางประเทศออสเตรเลีย และสหภาพยุโรปที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้

 
 
Stéphane Bancel - Chief Executive Officer ของบริษัทโมเดอร์น่าได้กล่าวว่า
 
“สาธารณสุขแคนาดาเป็นหน่วยงานกํากับดูแลรายแรกที่ได้อนุมัติวัคซีนโมเดอร์น่าแบบเต็มรูปแบบ (full approval) และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางหน่วยงานได้ขยายการอนุมัติให้ใช้กับเด็กอายุ 6-11 ปี นอกจากนี้แล้ว เราอยากจะขอบคุณรัฐบาลแคนาดาสําหรับการร่วมมือและความไว้วางใจที่นำมาสู่ในการตัดสินใจครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโมเดอร์น่าในประชากรกลุ่มอายุนี้อีกด้วย”
 
วัคซีนโมเดอร์น่านั้นได้ผ่านการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2/3 ในเด็กที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินถึงความปลอดภัย ความทนต่อยา ปฏิกิริยาตอบสนอง และประสิทธิผลของการใช้วัคซีนโมเดอร์น่า ขนาด 50 ไมโครกรัม จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน ในกลุ่มประชากรเด็กที่มีสุขภาพดี โดยข้อมูลจากการฉีดวัคซีนในอาสาสมัครเด็กกลุ่มนี้จำนวนมากกว่า 4000 คนที่ทางบริษัทโมเดอร์น่าได้นำส่งให้กับทางสาธารณสุขแคนาดานั้นแสดงให้เห็นว่า การให้วัคซีนโมเดอร์น่า ขนาด 50 ไมโครกรัม เป็นวัคซีนชุดหลักจำนวน 2 เข็ม ในเด็กอายุ 6-11 ปี มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ด้อยไปกว่ากลุ่มอายุ 18-25 ปี และโดยทั่วไปมีความทนต่อยาได้ดี
 
โดยก่อนหน้านี้ไม่นานนัก ทางองค์การอาหารและยาประเทศออสเตรเลีย และ องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป ได้มีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์น่าสําหรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ปี
 
โดยสรุปแล้ว ในขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขแคนาดาได้มีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์น่า สําหรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ในบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)