× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สปสช.อัพเดต ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด แต่ละระดับอาการ แต่ละสิทธิ เข้ารับการรักษาอย่างไร

สปสช.อัพเดต ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด แต่ละระดับอาการ แต่ละสิทธิ เข้ารับการรักษาอย่างไร - HealthServ

สปสช. อัพเดต ข้อมูลเพื่อประชาชนได้ ทำการ ตรวจสอบ สิทธิการรักษา ของผู้ป่ว่ย โควิด-19 ใน 3 กลุ่ม สี ได้แก่ สีเขียว (ไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย) สีเหลือง และสีแดง ดังนี้

 

สีเขียว

ระดับอาการ
 • ไม่มีอาการ
 • มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
 • ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
 • เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก
 • มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง 
 
รักษากับสถานพยาบาลตามสิทธิด้วยแนวทาง
 
 • ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ • ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ #เจอแจกจบแจก จบ) หรือ
 • รักษาที่บ้าน (Home Isolation) 

หากมีอาการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่กลุ่มสีเหลือง/แดง ส่งต่อ รพ.ที่สามารถดูแล (ใช้สิทธิ UCEP Plus ได้) 
 

การใช้สิทธิรักษา 3 ประเภท 
 
 • สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว) หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น และ รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช. (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2565 มี 85 แห่ง)
 • สิทธิประกันสังคม รพ.ที่ลงทะเบียนไว้ สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมทุกแห่ง และสถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง
 • สิทธิข้าราชการ สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง และ รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช. (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2565 มี 85 แห่ง)
 
ติดต่อ 
สปสช. 1330 
ประกันสังคม 1506
สายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400 วันและเวลาราชการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426
article image2 - HealthServ


 

สีเหลือง 
 

ระดับอาการ
 • แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
 • ปอดอักเสบ ไอแล้วเหนื่อย 
 • อ่อนเพลีย ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน 
 • อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว 
 • เด็กเล็กซึม หายใจลำบาก กินนม/อาหารน้อยลง
 • กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, หัวใจและหลอดเลือด, ไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า> 90 กก., มะเร็ง, เบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

   

สีแดง 

ระดับอาการ
 • หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค 
 • แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก 
 • ปอดอักเสบรุนแรง
 • อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า ซึมลง
 • ไข้สูงกว่า 39 องศาต่อเนื่อง 
 • ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94

สีเหลือง-สีแดง เข้าเกณฑ์ UCEP Plus
 •  รักษาฟรีใน รพ.ตามสิทธิรักษาของท่าน หรือ 
 • UCEP Plus เข้ารักษาใน รพ.ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ (รัฐ/เอกชน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย รพ.ดูแลรักษาจนหายหรือส่งต่อไป รพ.อื่นได้หากศักยภาพไม่เพียงพอ หรือส่งต่อให้ รพ.ในเครือข่ายที่จัดไว้ 

***ขั้นตอนนี้ ผู้ป่วย/ญาติปฏิเสธ ต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 
 
 

 หมายเหตุ 

 1. กรณีผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง/แดง มีประกันชีวิต ให้ใช้สิทธิตามประกันชีวิตก่อน
 2. กลุ่ม 608, หญิงตั้งครรภ์, เด็กอายุ 0-5 ปี, คนพิการ, ผู้ป่วยติดเตียง ที่เป็นสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิ สปสช.) และสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โทร. 1330 ประเมินอาการเข้าระบบรักษาที่บ้าน 

ติดต่อ 
สพฉ. 1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
สปสช. 1330 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
ประกันสังคม 1506
สายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400 วันและเวลาราชการ
สอบถามสิทธิ UCEP Plus 028721669
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)