× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แผนกตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งแล้ว

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เริ่มดำเนินการบริการตามตารางการตรวจ ตา หู คอ จมูก อีกครั้งแล้ว โดยจะเริ่มให้บริการที่ห้อง หมายเลข 7 และ 8 ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด) สอบถาม/นัดหมาย ที่โทร. 052049669 ต่อ 123 หรือ 124
กลุ่มงานจักษุวิทยา และกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก


article image1 - HealthServ
ให้บริการที่ห้อง หมายเลข 7 และ 8 ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
 
  • กลุ่มงานจักษุวิทยา ห้องหมายเลข 7 (ตรวจตา) ให้บริการวันอังคาร ,พฤหัสบดี และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
  • กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก ห้องหมายเลข 8 (ตรวจหู คอ จมูก) ให้บริการวันจันทร์ และวันพุธ (ยกเว้นวันหยุด)


อัพเดท หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
หมายเลขโทรศัพท์ 052049669 ต่อ 123 หรือ 124
กลุ่มงานจักษุวิทยา และกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

ตำบล ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 053611378, 053611398
โทรสาร 053611408
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง