× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ความปวดเมื่อยตามร่างกาย office syndrome คอแข็ง ไหล่ติด โรคจากการบาดเจ็บทางการกีฬาทุกประเภท เช่น การวิ่ง เทนนิส แบดมินตัน การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดสรีระท่าทาง Movement analysis and Posture Correction โรคข้อและกระดูก เช่น ปวดเข่า กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกต้นคอเสื่อม


กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น
  • ความปวดเมื่อยตามร่างกาย office syndrome คอแข็ง ไหล่ติด
  • โรคจากการบาดเจ็บทางการกีฬาทุกประเภท เช่น การวิ่ง เทนนิส แบดมินตัน
  • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดสรีระท่าทาง Movement analysis and Posture Correction
  • โรคข้อและกระดูก เช่น ปวดเข่า กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกต้นคอเสื่อม


การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์
การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถการ เช่น นวดแผนไทยราชสำนัก นวดประคบสมุนไพร นวดน้ำมันร้อน นวดศรีษะอายุรเวท อบไอน้ำสมนไพร พอกยา แปะยา

การแพทย์แผนจีน
การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน เภสัชกรรมแผนจีน หัตถการ เช่น ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว รมยา

กายภาพบำบัด การประเมินวินิจฉัยตามหลักกายภาพบำบัด หัตถการและอุปกรณ์การรักษา เช่น สระน้ำวารีบำบัด เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควาแรงต่ำ Vacuum therapy, Laser therapy, Ultrasound therapy, Short-wave therapyarticle image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

365 หมู่ 12 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
Phone: 053-914-000
Fax: 053-914-100ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง