× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพคเกจดูแลผู้ป่วยโควิด รพ.เอกชน - เจอจ่ายจบ - เหมาจ่ายจบ - Hospitel

แพคเกจดูแลผู้ป่วยโควิด รพ.เอกชน - เจอจ่ายจบ - เหมาจ่ายจบ - Hospitel - HealthServ

เมษายน 2565 ยังคงพบผู้ป่วยโควิดยังคง รพ.เอกชนบางแห่งจัดบริการ เพื่อช่วยรองรับและดูแลผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด ทั้งรูปแบบ เจอจ่ายจบ หรือ เหมาจ่ายจบ หรือบริการฮอลพิเทล (hospitel) มีรพ.ใดที่ให้บริการบ้าง ตรวจสอบได้จากที่นี่

GreenShopCafe.com
Sponsor
 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้คำปรึกษาการทำ Home Isolation Link

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้คำปรึกษาการทำ Home Isolation สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกอายุรกรรม 2 โทร. 02 838 5555 ต่อ 40120-1
ARI Clinic โทร. 02 838 5555 ต่อ 40175

รพ.เซนต์หลุยส์ จัดแพคเกจ เหมา • จ่าย • จบ รักษาโควิดแบบผู้ป่วยนอก 9,500 Link

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสนอทางเลือกสำหรับผู้ป่วย Covid-19 กลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ต้องการ Home Isolation ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับ ???? ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ???? ไม่มีโรคประจำตัว ???? ไม่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน ???? อายุไม่เกิน 60 ปี ???? สามารถแยกห้องนอน, ห้องน้ำ และของใช้ส่วนตัวได้

แพคเกจประกอบด้วยบริการตรวจ RT-PCR ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, AST, SGPT, ALT)  เอกซเรย์ปอด  ยาฟาวิพิราเวียร์

อัตราค่าบริการราคา 9,500 บาท รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
หมายเหตุ: *ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายารักษาตามอาการ
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่: แผนกอายุรกรรม โทร. 02 838 5555 ต่อ 40120-1, 40100-1 ARI Clinic โทร. 02 838 5555 ต่อ 40175

HOME ISOLATION@เกษมราษฎร์ ประชาชื่น Link

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น บริการ HOME ISOLATION กับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียว คือ ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หรือ สามารถกักตัวที่บ้านได้ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ อายุไม่เกิน 60 ปี มีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้
 
ผู้ป่วยที่ผล ATK+ หรือ RT-PCR Detected ที่ต้องการเข้าโครงการ Home Isolation กับทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น "PCC Home Isolation" ติดต่อด้วยตัวเองที่ จุดประสานงานผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน (ทางเข้าด้านหน้ารพ.ซ้ายมือ)
 
เตรียมเอกสาร : 1) บัตรประชาชนตัวจริง/สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด  กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเอกสารหลักฐานผู้ปกครอง 1 ชุด 2) เอกสารผลตรวจ ATK ที่เป็นบวกหรือ RT-PCR (ถ้ามี) ยกเว้นกรณีผู้ป่วยประสงค์ตรวจแบบชำระเงิน
 
สอบถามโทร :  1218 กด 4 หรือ02-910-1600-45
 

โรงพยาบาลปิยะเวท บริการรักษาผู้ป่วยโควิด ผล ATK 2 ขีด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกสิทธิการรักษา Link

โรงพยาบาลปิยะเวทให้บริการ รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกสิทธิการรักษา หากมีผล ATK 2 ขีด พบเชื้อโควิด-19 และเป็นผู้ป่วย “กลุ่มสีเขียว” (ไม่มีอาการ - มีอาการเล็กน้อย)
 
สิทธิการรักษาเป็นไปตามเงื่อนไขที่สิทธิประกันสังคมและสิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCEP)การเข้าโครงการ HI จะไม่สามารถใช้ซ้ำกันกับโรงพยาบาลอื่นได้

รูปแบบการรักษา • เจอ แจก จบ (OP-SI) • การกักตัวที่บ้าน (HI) • ฮอสพิเทล (Hospitel)
ลงทะเบียน Home Isolation ออนไลน์ เพียงสแกน QR-Code (คิวอาร์-โค้ด) หรือติดต่อเข้ารับบริการ (Walk In)  เข้าโครงการ “กักตัวที่บ้าน” Home Isolation ณ บริเวณลาดจอด1 รพ.ปิยะเวท (ตรงข้ามเซเว่น) เวลาทำการ :  08.30 – 17.00 น. ทุกวัน  โทร. 02-129-5592 ช่องทางติดต่อโรงพยาบาลเพิ่มเติม 02-129-5555 

Hospitel Service รพ.บี.แคร์ฯ ดูแลผู้ป่วย COVID-19 Link

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  ร่วมกับ Gold Orchid Hotel Bangkok Package (เริ่มต้น) : Hospitel 7 days + Telehealth @ Home 3 days 
????ห้องเดี่ยว (Single room) 25,000.- / ท่าน 
????ห้องคู่ (Double room)  19,000.- / ท่าน
เงื่อนไขแพ็กเกจ
✅ เกณฑ์รับเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel ขึ้นอยู่กับเกณฑ์เงื่อนไขการรับ Admit และดุลยพินิจของแพทย์
✅ รับเฉพาะผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มอาการสีเขียว อายุ 15 – 60 ปี และ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ ไม่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน 100 kg สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี และใช้เครื่องมือสื่อสารได้
✅ กรณีผู้รับบริการอยู่ไม่ครบจำนวนวันตามที่ระบุในแพ็กเกจ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
✅ ราคาดังกล่าวรวมค่าห้อง ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าบริการทางการแพทย์ และ ค่าบริการทางการพยาบาล
✅ ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามรายการที่กำหนด)
✅ ราคาดังกล่าวรวมค่า X-ray ปอด
✅ ราคาดังกล่าวรวมค่ายาพื้นฐานรักษาตามอาการเบื้องต้น
✅ แพ็กเกจดังกล่าวไม่รวมค่ารถโรงพยาบาล (รับ และ/หรือ ส่ง)
สอบถามเพิ่มเติม (เวลาทำการ 08.00 – 18.00 น.)
???? Covid Call Center โทร. 02 532 4444 ต่อ 3554, 3555
???? ลูกค้าตัวแทนประกัน (Insurance Agent) : โทร. 02-532-4444 ต่อ 5007 หรือ line @insurancebcare
???? ลูกค้าคู่สัญญา (Corporate) : โทร. 02-532-4444 ต่อ 5006

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ร่วมกับโรงแรมมารวย การ์เด้นท์ เปิดให้บริการ Hospitel Link

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ร่วมกับโรงแรมมารวย การ์เด้นท์ เปิดให้บริการ Hospitel สำหรับผู้ประกันตนที่มีผลตรวจ ATK 2 ขีด เปิดลงทะเบียนเวลา 08.00 รับจำนวนจำกัด (โรงพยาบาลแจ้งยืนยันเข้ารับการรักษาให้ทราบผ่าน SMS) หมายเหตุ : หากคิวเต็มจำนวน ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาติดต่อลงทะเบียนใหม่ในวันต่อไป สอบถาม โทร.02-1500-900

บริการ COVID-19 Tele Care รพ.วิมุต 1,200 บาท Link

รพ.วิมุตมอบบริการ COVID-19 Tele Care  เอกซเรย์ปอดสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 พร้อมพบแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจ (Pulmonologist) ผ่าน Telemedicine บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ราคา 1,200 บาท (รวมค่าแพทย์ ค่าเอกซเรย์ และค่าบริการรพ.เท่านั้น) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดการเดินทาง สามารถจองเพื่อรับบริการ COVID-19 Tele Care ได้ทาง ViMUT Application สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ : Call center : 02-079-0000

โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับโรงแรมปริ๊นส์ตั้น บริการ Hospitel สำหรับผู้ที่ ATK บวก!!

โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับโรงแรมปริ๊นส์ตั้น บริการ Hospitel (กักตัวที่โรงแรม) สำหรับผู้ที่ ATK บวก!! สำหรับผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง  30 บาท และสิทธิข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)  พร้อมอาหาร 3 มื้อ ไม่มีค่าใช้จ่าย 
1. ATK มีผลเป็นบวก (2ขีด)
2. ตรวจคอนเฟิร์มด้วย ATK จาก รพ.อีกครั้ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
3. นัดหมายไป Hospitel 
หากท่านมีความประสงค์จะกักตัวที่ Hospitel หรือทำ Home Isolate เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองห้องพัก Line ID: @V-COVID โทร.02-561-1111 ต่อ 1305 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน

ARI Clinic One Stop Fast Track ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก รพ.สหวิทยาการมะลิ Link

ARI Clinic One Stop Fast Track คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
✅ พบและปรึกษากับทีมแพทย์ พยาบาล
✅ ตรวจเลือด (ตามดุลย์พินิจแพทย์)
✅ เอกซเรย์ปอด (ตามดุลย์พินิจแพทย์)
✅ รับยา
 
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ
• ผู้ป่วยที่มีผล ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก
• อายุ 15 - 60 ปี
• ไม่มีโรคประจำตัว
• อาการไม่รุนแรง สามารถดูแลตัวเองได้
 ตรวจพบ รักษาจบในจุดเดียว
แผนกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ชั้น 1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1307 หรือโทร. 02-089-111

รพ.สุขสวัสดิ์ เปิดลงทะเบียน จองเตียงสำหรับเข้าพักกักตัวกรณีผู้ป่วย COVID19 Link

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ เปิดลงทะเบียน จองเตียงสำหรับเข้าพักกักตัวกรณีผู้ป่วย COVID19 (สัญชาติไทยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
????️ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ตามลิงค์
????️ สิทธิประกันสังคม, สิทธิ​ข้าราชการ ​และสิทธิ​บัตรทองทุกโรงพยาบาล โดยสามารถเลือกรูปแบบการกักตัว หรือพักรักษาตัวได้ดังนี้
- ที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (Cohort ward)​ (เขตราษฎร์บูรณะ)
- พักรักษาตัว (Hospitel) ที่โรงแรมแซฟฟรอน ฮิล ( มีนบุรี )
- กักตัว (Hotel Isolation) ที่โรงแรมสมาร์ท สวีท (สุขุมวิท 11)
- กักตัวเองที่บ้าน (Self-isolation) **เฉพาะสิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาล
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
???? 02-8746766-70 ต่อ1106
???? คุณพรพิมล 098-020-9935
???? คุณกาญจนา 092-859-9601
???? คุณณัฏฐ์รมิดา 082-358-5511
???? คุณต้น 06-1561-9755
???? คุณฟ้า 081-090-2030
???? คุณสุชาติ 086-272-0481
???? คุณเจษฎาภรณ์ 063-969-5666 

HOME ISOLATION โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ Link

HOME ISOLATION โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
-เป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียว คือ ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย
-สามารถกักตัวที่บ้านได้  
-อายุไม่เกิน 75 ปี มีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้
 ช่องทางการติดต่อ
-ผู้ป่วยที่ผล ATK+ หรือ RT-PCR Detected ที่ต้องการเข้าโครงการ Home Isolation
กับทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
ติดต่อลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่  อาคารจอดรถ ชั้น 2 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 
จำกัดจำนวน 400 คิวต่อวัน
 
สอบถามเพิ่มเติม : 1218 กด 11   

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ บริการ Hospitel สำหรับผู้ประกันตนทุกรพ. ทีมีผล ATK 2 ขีด Link

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เปิดให้บริการ Hospitel สำหรับผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ทีมีผล ATK 2 ขีด หรือ มีผล RT-PCR เป็นบวก เข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ***กรุณารอรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อยืนยันการเข้ารับการรักษาจากทางโรงพยาบาลก่อนเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมในเวลาราชการ 08.00-17.00 น. เท่านั้น 061-795-7490 , 061-795-4640

มีสิทธิประกันสังคม ติดโควิด ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง

มีสิทธิประกันสังคม ติดโควิด ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เฉพาะสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เปิดบริการรักษาโควิด-19 สำหรับกลุ่มสีเขียว  ☑️ Home isolation ☑️ Hospitel สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 220 7999
 
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ผู้ป่วยที่มีผล ATK หรือ RT-PCR เป็นบวกหรือติดเชื้อ
2. ไม่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39
3. อาการไม่รุนแรง สามารถดูแลตัวเองได้
4. ไม่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้และไม่ตั้งครรภ์
5. แพ็กเกจ Hospitel สำหรับการรักษาไม่มีค่าใช้จ่าย 7 วัน (ห้องคู่) กรณี นอนห้องเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายวันละ 1,000 บาท
6. แพ็กเกจ Home isolation สำหรับผู้ที่อยู่คนเดียว หรือมีห้องพักแยกชัดเจน
7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. วันนี้ - 30 เมษายน 2565
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)