× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพคเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

แพคเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง HealthServ.net
แพคเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง HealthServ.net

ราคา 15,900 บาท พบสูตินรีแพทย์ 10 ครั้ง + รายการตรวจต่างๆ อีก หลายรายการ เช่น ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด ตรวจหมู่เลือด ตรวจหาภูมิบกพร่อง ตรวจหาซิฟิลิส ตรวจหาสุขภาพฟัน อัลตร้าซาวด์ 3 ครั้ง ฯลฯ -- แพคเกจเสริม ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 300 บาท สอบถามโทร 02-3390000 ต่อ 2079-2080 (แผนกสูตินรีเวช)

แพคเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง HealthServ

แพคเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง HealthServ
แพคเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง HealthServ
แพคเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

99/9 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง