HealthServ.net รวม 7 แพคเกจบริการแพทย์แผนจีน (อัพเดตพฤษภาคม 2564) จากรพ.เอกชน รพ.รัฐ ศูนย์แพทย์ คลินิก ฯลฯ แนะนำให้คลิกดูข้อมูลบริการ เงื่อนไข ราคา ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้นๆ อีกครั้ง แจ้งลงข้อมูล/แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลแพทย์แผนจีนอื่นๆ ลงข้อมูล

เวลาทำการ
จันทร์, พุธ, ศุกร์
รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ
02-2330955-6 ต่อ 201
02-2372190-4 ต่อ 201

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์
รอบเช้า 09.00 น. - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
วันเสาร์
รอบเช้า 09.00 น. - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ
02-2330955-6 ต่อ 216
02-2372190-4 ต่อ 216

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์
รอบเช้า 09.00 น. - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
วันเสาร์
รอบเช้า 09.00 น. - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ
02-2330955-6 ต่อ 216
02-2372190-4 ต่อ 216

เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์
รอบเช้า 09.00 น. - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ
02-2330955-6 ต่อ 216
02-2372190-4 ต่อ 216
6 June 2019

• โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ - แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ราคา   บาท https://healthserv.net/1087 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์ - ดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน ด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลศรีสวรรค์.. ราคา ราคา 1,000 บาท https://healthserv.net/1367 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนอง - กัวซา หน้าใส ขับพิษ ครอบแก้ว โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม.. ราคา ราคา 500 บาท https://healthserv.net/8630 • โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ - อายุรกรรมแพทย์แผนจีน ฝังเข็ม ครอบแก้ว อบไฟ นวดแผนจีน ยาสมุนไพรจี โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ.. ราคา   บาท https://healthserv.net/8287 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน - การแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน.. ราคา ราคา 100 บาท https://healthserv.net/9027 • โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล - การรักษาด้วยการฝังเข็ม โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล.. ราคา ราคา 4,300 บาท https://healthserv.net/1417 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - โปรแกรมฝังเข็ม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค.. ราคา ราคา 600 บาท https://healthserv.net/1961
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com