× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพทย์แผนไทย แผนจีน คลินิกกัญชา รพ.บางกระทุ่ม ผลิตยาสมุนไพร ตามเกณฑ์มาตรฐาน

แพทย์แผนไทย แผนจีน คลินิกกัญชา รพ.บางกระทุ่ม ผลิตยาสมุนไพร ตามเกณฑ์มาตรฐาน  - HealthServ

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่โดดเด่นด้านระบบงานการแพทย์แผนไทย และมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการผลิตยาสมุนไพร มากมายหลายตำรับ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาลบางกระทุ่มที่ประกาศไว้ว่า  "เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม และการผลิตยาสมุนไพรได้มาตรฐาน" บ่งบอกเป้าหมายที่ชัดเจน ในการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพได้คุณภาพ มีมาตรฐาน พัฒนาระบบงานการแพทย์แผนไทย และงานผลิตยาสมุนไพร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างเสริมบุคลากรโรงพยาบาลให้มีสุขภาพดีและมีความสุข

คลินิกแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 
  • คลินิกแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ให้บริการ ตรวจรักษาโรค/จ่ายยาสมุนไพร ทำหัตถการการนวด อบ ประคบสมุนไพร เผายา พอกยา  โดยให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ทั้งวัน 
  • ให้บริการคลินิกพิเศษ 5 โรค เปิดบริการทุกวันอังคาร/พุธ/พฤหัสบดี  ได้แก่ คลินิกภูมิแพ้ ข้อเข่าเสื่อม สะเก็ดเงิน ไมเกรน อัมพฤกษ์ อัมพาต 
  • คลินิกฝังเข็ม ให้บริการทุกวันศุกร์ ทั้งเช้า-บ่าย
  • คลินิกกัญชา ให้บริการทุกวันจันทร์ ทั้งเช้า-บ่าย
  • สอบถามโทร 082-5365130  055-391061 ต่อ 125/150
  • เพจ facebook.com/BangkrathumHosp


article image2 - HealthServ

การริเริ่มและความสำเร็จในการใช้สมุนไพร ของ ร.พ.บางกระทุ่ม

วารสารวงการแพทย์ ได้บันทึกเรื่องราว เกี่ยวกับการพัฒนางานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไว้  โดย พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า โรงพยาบาลบางกระทุ่มรับผิดชอบดูแลประชากรใน 9 ตำบล 87 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 40,000 คน ด้วยแนวคิดที่ว่า “โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศมีอยู่กว่า 700 แห่ง ถ้าจะให้โรงพยาบาลบางกระทุ่มโดดเด่นขึ้นมาต้องมีอะไรที่แตกต่างจากที่อื่น” จึงเป็นเหตุผลให้ลุยเรื่องของยาสมุนไพร และเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย"
 

พญ.ดวงรัตน์ เล่าว่า แต่เดิมโรงพยาบาลบางกระทุ่มตั้งอยู่กลางทุ่งนา ต่อมาได้ทำการปรับพื้นที่ทั้งหมดให้กลายเป็นสวนสมุนไพร รวมทั้งสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร แบ่งสัดส่วนออกเป็นด้านการผลิตและด้านคลินิกให้บริการการแพทย์แผนไทย ชั้นล่างเป็นอาคารผลิต ชั้นบนเป็นห้องประชุมสำหรับต้อนรับคณะดูงานต่าง ๆ จากนั้นได้ใช้งบประมาณ 17 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตยาสมุนไพรแห่งใหม่ ซึ่งแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 และผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
นอกจากนี้ได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture) เพื่อให้ชาวบ้านใน อ.บางกระทุ่ม นำไปปลูกเพื่อเป็นวัตถุดิบสมุนไพรให้แก่ทางโรงพยาบาล
 
พญ.ดวงรัตน์ กล่าวถึงการผลิตยาสมุนไพรว่า ที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มผลิตยาสมุนไพรเอง ทั้งเพื่อใช้ในโรงพยาบาล และจำหน่ายไปตามโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในเขตภาคเหนือที่สนใจ โดยจะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรและให้ชาวบ้านในพื้นที่มารับไปปลูก โดยควบคุมเรื่องการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด และจะรับซื้อจากชาวบ้านในราคารับซื้อที่แน่นอน ในราคาที่รับซื้อนี้จะถูกหักกิโลกรัมละ 1 บาท เข้าชมรมผู้สนใจสมุนไพรของ อ.บางกระทุ่ม ชมรมนี้จะทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านที่เคยกระจัดกระจายอยู่มารวบรวมเอาไว้เป็นหนึ่งเดียว แล้วตรวจสอบ แลกเปลี่ยน พูดคุย และแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่แต่ละคนเคยรู้ เคยเห็น และเคยใช้มา
 
“เรามองว่าถ้าโรงพยาบาลทำเพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นต้องสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกัน และที่สำคัญยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยอีกทางหนึ่ง”
 
ในด้านการผลิตยาสมุนไพร ปัจจุบันใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ มีการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรให้มีลักษณะโดดเด่น น่าสนใจ มีการควบคุม ตรวจสอบวัตถุดิบสมุนไพรทั้งแบบสดและแบบที่ผ่านการแปรรูปแล้ว พร้อมส่งตรวจมาตรฐานความปลอดภัยที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.พิษณุโลก
 
สำหรับงานบริการคลินิกแพทย์แผนไทย มีการให้บริการ 3 ช่องทางด้วยกัน คือ
1. ขอรับบริการแพทย์แผนไทย โดยแพทย์อายุรเวทจะทำการตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร และให้คำแนะนำ
2. เข้าสู่ระบบการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และ
3. เข้าไปซื้อยาโดยตรง ซึ่งจะมีเภสัชกรคอยให้คำแนะนำต่าง ๆ
 
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นอกจากจะนำมาใช้ในโรงพยาบาลแล้ว ยังจำหน่ายไปตามโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในเขตภาคเหนือที่สนใจ โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมดมีหลายรูปแบบ และสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ทั้งหมด


* คัดจากบทความ ประสบการณ์การใช้ยาสมุนไพร ในการรักษาผู้ป่วยแทนยาแผนปัจจุบัน ร.พ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก วงการยา ฉบับ 191 /ผึ้ง คอลัมน์สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก | วงการแพทย์

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

10 มีนาคม 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมีแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.บางกระทุ่ม ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตยาสมุนไพร ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ ยาสมุนไพรประเภทแคปซูล ยาน้ำ ชาชง ยาลูกกลอน และ ยาสมุนไพรประเภทเสริมความงาม นอกจากนี้ โรงงานยังพร้อมรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อป้อน คลินิกกัญชา ของโรงพยาบาลอีกด้วย

ตารางบริการคลินิกแพทย์แผนไทย รพ.บางกระทุ่ม

 

คลินิกแพทย์แผนจีน ทุกวันศุกร์

 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ทุกวันจันทร์

 
 
 

บริการส่งยาทางไปรษณีย์

 

ยาสมุนไพรประเภทแคปซูล

กระชายดำ กระเทียมสกัด ขมิ้นชัน ขิง ขี้เหล็ก ดอกคำฝอย เถาว์วัลย์เปรียง บอระเพ็ด บัวบก ปัญจขันธ์  พริกไทยดำ  พูลคาว  เพ็ชรสังฆาต  ฟ้าทะลายโจร  มะระขี้นก  มะรุม  รางจืด  ส้มแขก  หญ้าปักกิ่ง  เหงือกปลาหมอ  เห็ดหลินจือ  ยาตำรับโคคลาน  ยาตำรับจันทลีลา  ยาตำรับตรีผลา  ยาตำรับประสะไพล  ยาตำรับผสมหมามุ๋ย  ยาตำรับภูมิชีวา  ยาตำรับลดความดัน  ยาตำรับสหัสธารา  ยาตำรับห้าราก 

ยาสมุนไพรประเภทลูกกลอน

 กล้วยน้ำว้า  ขมิ้นชัน  ฟ้าทะลายโจร
 

ยาสมุนไพรประเภทยาน้ำ

ยาแก้ไอมะขามป้อม(สูตรไม่มีน้ำตาล)     ยาดองมะกรูด  ยาธาตุอบเชย     ยาน้ำลูกยอไทย

ยาสมุนไพรประเภทชาชง

  ชาชงขิง     ชาชงชุมเห็ดเทศ     ชาชงตะไคร้     ชาชงใบเตย     ชาชงใบม่อนพลัส     ชาชงรางจืด     ชาชงหญ้าหนวดแมว     ชาชงหญ้าดอกขาว

ยาสมุนไพรประเภทเสริมความงาม ใช้ภายนอก

ขมิ้นชันผง  ครีมขมิ้นชัน  ครีมล้างหน้ามะขาม  แชมพูข่า  ผงขัดหน้า ลูกประคบ คาลาไมด์เสลดพังพอน  ทิงเจอร์เสลดพังพอน  
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

100 หมู่ 11 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โทร : 0-5539-1061-2
โทรสาร : 0-5539-1081

ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)