× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แลปตรวจกัญชากัญชา กรมวิทย์ฯ ผ่านรับรองมาตรฐานสากล

แลปตรวจกัญชากัญชา กรมวิทย์ฯ ผ่านรับรองมาตรฐานสากล HealthServ.net
แลปตรวจกัญชากัญชา กรมวิทย์ฯ ผ่านรับรองมาตรฐานสากล HealthServ.net

ห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย

แลปตรวจกัญชากัญชา กรมวิทย์ฯ ผ่านรับรองมาตรฐานสากล HealthServ
 
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดย สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเครื่องสำอางของประเทศ ได้ให้บริการและผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชา ตรวจปริมาณสารสำคัญ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) รวมทั้งโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในวัตถุดิบ สารสกัดและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมกัญชงและกัญชา
 
นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า ห้องปฏิบัติการสามารถรองรับความต้องการตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชาในกลุ่มเครื่องสำอาง 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ครีม โลชั่น เซรั่ม แชมพู ครีมนวดผม และน้ำมัน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกัญชงและกัญชาให้ผู้ประกอบการ สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชงและกัญชาทุกระดับ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชสมุนไพรไทยอีกด้วย
 
ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการส่งตัวอย่างและอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ ได้ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2951 0000 และ 0 2589 9850 ถึง 7 ต่อ 99968 หรือที่เว็บไซต์ http://ossc.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง