× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการสูงวัยไม่ล้ม 2022 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจภาวะเสี่ยงล้ม รับ 50 คน

โครงการสูงวัยไม่ล้ม 2022 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจภาวะเสี่ยงล้ม รับ 50 คน HealthServ.net
โครงการสูงวัยไม่ล้ม 2022 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจภาวะเสี่ยงล้ม รับ 50 คน HealthServ.net

งานกายภาพบำบัด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอมขอเชิญผู้สูงอายุที่รู้สึกกลัวล้ม มีภาวะเสี่ยงล้ม ผู้สูงอายุที่เดินทรงตัวไม่ดี เข้าร่วมโครงการสูงวัยไม่ล้ม 2022 รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน โทร 043-516 731 ต่อ 3033

โครงการสูงวัยไม่ล้ม 2022 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจภาวะเสี่ยงล้ม รับ 50 คน HealthServ
งานกายภาพบำบัด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก CELS ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีวะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญผู้สูงอายุที่รู้สึกกลัวล้ม ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงล้ม ผู้สูงอายุที่เดินทรงตัวไม่ดี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่เดินได้แต่ไม่มั่นคง ทรงตัวไม่ดี เข้าร่วมโครงการสูงวัยไม่ล้ม 2022

รับการตรวจประเมินภาวะเสี่ยงล้ม  โปรแกรมการฝึกเดินบนสายพานเลื่อน ฝึก 2 วันต่อสัปดาห์ ต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ และ ประเมินหลังฝึกอีก 6 เดือน  ณ งานกายภาพบำบัด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน

โทร 043-516 731 ต่อ 3033

ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

111 ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด 45000
โทร.043-518200-5
FAX.043-511503
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง