× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โควิดชลบุรีรายใหม่ 769 ราย คลัสเตอร์ นิสิต ม.บูรพา มากสุด 45 ราย (6 มกราคม 2565)

โควิดชลบุรีรายใหม่ 769 ราย คลัสเตอร์ นิสิต ม.บูรพา มากสุด 45 ราย  (6 มกราคม 2565) - HealthServ

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 769 ราย พบ 4 คลัสเตอร์ใหญ่ โรงงาน มหาวิทยาลัย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม คนที่พักอาศัยจากจังหวัดใกล้เคียง พบปอดอักเสบเพิ่ม 4 ราย (2 รายไม่ฉีดวัคซีน) ไม่มีเสียชีวิต

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 769 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 16 ราย สะสม 5,563 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,899 ราย

2. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 23 ราย สะสม 325 ราย

3. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 20 ราย สะสม 61 ราย

4. Cluster นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (สังสรรค์/ สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ ระหว่างสอบ) อ.เมืองชลบุรี 45 ราย สะสม 64 ราย

5. Cluster บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 3 ราย

6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 19 ราย

7. บุคลากรทางการแพทย์ 14 ราย

8. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 27 ราย ดังนี้
    8.1 จังหวัดอุบลราชธานี 4 ราย
    8.2 จังหวัดเชียงราย 3 ราย
    8.3 จังหวัดสุรินทร์ 3 ราย
    8.4 กรุงเทพมหานคร 2 ราย
    8.5 จังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย
    8.6 จังหวัดภูเก็ต 2 ราย
    8.7 จังหวัดมุกดาหาร 2 ราย
    8.8 จังหวัดกำแพงเพชร 1 ราย
    8.9 จังหวัดขอนแก่น 1 ราย
    8.10 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย
    8.11 จังหวัดชัยภูมิ 1 ราย
    8.12 จังหวัดตราด 1 ราย
    8.13 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย
    8.14 จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย
    8.15 จังหวัดสมุทรสาคร 1 ราย
    8.16 จังหวัดลพบุรี 1 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    9.1 ในครอบครัว 119 ราย
    9.2 จากสถานที่ทำงาน 89 ราย 
    9.3 บุคคลใกล้ชิด 43 ราย 
    9.4 ร่วมวงสังสรรค์ 65 ราย

10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 29 ราย 

11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 257 ราย
ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,803,093 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,117 คน ปอดอักเสบ 8 ราย ใส่ท่อหายใจ 1 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย
ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 111,682 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก  414,298 คน รวม 525,980 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 50 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,712 คน ปอดอักเสบ 6 ราย และใส่ท่อหายใจ 1 ราย

 
article image2 - HealthServ
 
สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 4 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนสองราย) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์  เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น
 
ขณะนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการระบาดที่พัทยา และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์  ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ ร้านอาหารจำหน่ายสุรา หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน  
 
สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 
 
ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และการสังสรรค์ 
 
ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ 
การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค

เศรษฐกิจ สังคม 
ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 
ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ไเ้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน
1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง
2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่  เขื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ ( smart living with covid-19 )และอาจกลายเเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมปัองกัน ( covid-19 free setting)
4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน 
 
 
 
6 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น.
article image3 - HealthServ


ตรวจ ATK ก่อนให้บริการ

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 2/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้สถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยเฉพาะร้านที่มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
 
1. ให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยให้พนักงาน นักดนตรี นักแสดง ทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนให้บริการเป็นประจำทุกวัน
 
2. ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการตรวจเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ
 
3. หากสถานประกอบการใดไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ให้หยุดดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราว
 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 
 
ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดด้วยครับ!!
  •  สวมหน้ากากอนามัย 100%
  •  ทำความสะอาดมือบ่อยๆ
  •  เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร
  •  กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว
  •  รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
  •  ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
  •  ทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน
  •  ซักเสื้อผ้าทุกครั้งหลังออกไปที่สาธารณะ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)