× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป ตามช่วงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป ตามช่วงอายุ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป ตามช่วงอายุ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี HealthServ.net

* สามารถโทรสอบถามหรือนัดหมายบริการล่วงหน้า โทร. 045-353909
** กรณีต้องการเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ท่านต้องทำการสำรองค่าใช้จ่ายก่อน

โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป ตามช่วงอายุ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี HealthServ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยแบ่งโปรแกรมการตรวจออกตามช่วงอายุดังนี้
 
1. อายุน้อยกว่า 35 ปี ผู้ชาย ราคา 380 บาท
2. อายุน้อยกว่า 35 ปี ผู้หญิง ราคา 530 บาท
3. อายุ 35 ปีขึ้นไป ผู้ชาย ราคา 850 บาท
4. อายุ 35 ปีขึ้นไป ผู้หญิง ราคา 1,000 บาท
 
* สามารถโทรสอบถามหรือนัดหมายบริการล่วงหน้า โทร. 045-353909
** กรณีต้องการเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ท่านต้องทำการสำรองค่าใช้จ่ายก่อน
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป ตามช่วงอายุ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (โรงพยาบาล) 85 หมู่ 4 ถนน สถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง