× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย HealthServ.net
โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย HealthServ.net

โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ ได้แก่ โปรแกรมธาราบำบัด โปรแกรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรมรักษาออฟฟิศซินโดรม โปรแกรมนวดนักกีฬา โปรแกรมรักษากลุ่มอาการ Office Syndrome โปรแกรมฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต โปรแกรมลดน้ำหนัก สอบถามโทร : 0 5391 7563

โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย HealthServ
โปรแกรมการรักษาน่าสนใจของ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 
  • โปรแกรมธาราบำบัด
  • โปรแกรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  • โปรแกรมรักษาออฟฟิศซินโดรม
  • โปรแกรมนวดนักกีฬา
  • โปรแกรมรักษากลุ่มอาการ Office Syndrome
  • โปรแกรมฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต
  • โปรแกรมลดน้ำหนัก
*รายละเอียดแต่ละโปรแกรม ดูด้านล่าง

 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการบริการทางการแพทย์ออกสู่ประชาชน ให้บริการแก่ประชาชนในภาคเหนือและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง มุ่งเน้นการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพด้วยมาตรฐานตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด และอื่นๆ ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีการให้บริการแบ่งเป็น 5 แผนก คือ
แผนกระบบประสาทและสมอง
แผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา
แผนกอายุรกรรม
แผนกคัดกรองและปฐมพยาบาล
แผนกยาสมุนไพร


สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0 5391 7563

โปรแกรมลดน้ำหนัก ด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือก [Link]

โปรแกรมลดน้ำหนัก ด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือก โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โปรแกรมลดน้ำหนัก ด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือก โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 โปรแกรมที่เหมาะกับผู้มีน้ำหนักเกินจากการทานมาก ไม่ได้ออกกำลังกาย  โปรแกรมรักษา ได้แก่ การฝังเข็ม อบสมุนไพร ยาสมุนไพรชาชงจีน ยาสมุนไพรแช่เท้าจีน ยาอบสมุนไพร ตรวจเลือด รวม 6,480 บาท/คอร์ส  คอร์สละ 10 ครั้ง 
สอบถามโทร. 053-917589

โปรแกรมรักษาออฟฟิศซินโดรม [Link]

โปรแกรมรักษาออฟฟิศซินโดรม โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โปรแกรมรักษาออฟฟิศซินโดรม โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 40 คน อายุ 18 ถึง 65 ปี ที่มีปัญหาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ 
สอบถามโทร 053-917553 หรือ 083-4177516 อ.ดร.ดลยา พรหมแก้ว หรือ 087-3595169 ภก.กรกวิณท์ อินต๊ะเมา

โปรแกรมนวดนักกีฬา [Link]

โปรแกรมนวดนักกีฬา โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โปรแกรมนวดนักกีฬา โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
สำหรับนักกีฬา มีข้ันตอนบริการ เป็น ลำดับ คือ 1) วิเคราะห์สาเหตุ 2) นวดน้ำมันสปอร์ต 3) ยีดร่างกาย stretching 
ค่าบริการ ครั้งละ 400 บาท
สอบถามโทร 053-917589

โปรแกรมธาราบำบัด [Link]

โปรแกรมธาราบำบัด โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โปรแกรมธาราบำบัด โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ช่วยบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ  และมีโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ธาราบำบัด ได้ เช่น 
โปรแกรมลดน้ำหนัก โปรแกรมมารดาตั้งครรภ์ โปรแกรมมารดาออกกำลังกายหลังคลอด หรือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น  
*การใช้บริการต้องนัดล่วงหน้า  มีข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยบางประเภท  
สอบถามโทร 053-917553 

โปรแกรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เปิดรับสมัครผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เข้าร่วมโครงการ [Link]

โปรแกรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เปิดรับสมัครผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เข้าร่วมโครงการ โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โปรแกรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เปิดรับสมัครผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เข้าร่วมโครงการ โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการ ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอัมพาตครึ่งซีก ซ้ายหรือขวา มานานกว่า 6 เดือนแล้ว  มีสัญญาณชีพคงที่ ความดันโลหิต 90-150 mmHg อัตราการเต้นหัวใจ 60-100 bpm.  
สามารถจะเข้ารับการรักษา 10 ครั้ง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 
รับบริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามโทร. 053-917570  แผนกระบบประสาทและสมอง

โปรแกรมรักษากลุ่มอาการ Office Syndrome [Link]

โปรแกรมฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต [Link]

โปรแกรมฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โปรแกรมฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต โปรแกรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
คอร์สรักษา 5 ครั้ง 3,500 บาท โปรแกรมฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต ในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ อัมพฤกษ์ อัมพาต ครึ่งซีก ด้วยการแพทย์แผนไทย-จีนและกายภาพบำบัด 
สอบถามโทร. 053-917589 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

365 หมู่ 12 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
Phone: 053-914-000
Fax: 053-914-100บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง