× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (20 ท่านขึ้นไป บริการฉีดนอกสถานที่)

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (20 ท่านขึ้นไป บริการฉีดนอกสถานที่) - HealthServ
โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (20 ท่านขึ้นไป บริการฉีดนอกสถานที่)

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (20 ท่านขึ้นไป บริการฉีดนอกสถานที่) - HealthServ
 โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม. - 31 ธันวาคม 2563
(20 ท่านขึ้นไป บริการฉีดนอกสถานที่)
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลพีรเวช

โรงพยาบาลพีรเวช

55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ปอดบวม

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)