× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรม 2 ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน อายุ 35 ปี ขึ้นไป ข้าราชการเบิกได้ โรงพยาบาลขอนแก่น

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลขอนแก่น อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 1 ติดต่อ 043-009900 ต่อ 1141, 3823 หรือ 043-244195

article image1 - HealthServ
โปรแกรม 2 ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน อายุ 35 ปีขึ้นไป
อัตราบริการทุกรายการ ชาย 920 บาท 
สุภาพสตรี 1,120 บาท

รายการตรวจพิเศษ
  • ตรวจมวลกระดูก เหมารวมไม่เกิน 3,000 บาท
  • ตรวจสมรรถภาพทางกาย เหมารวมไม่เกิน 150 บาท

 การจัดบริการตรวจสุขภาพ ในโรงพยาบาลขอนแก่น อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 1
 
ประเภทการตรวจ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ตรวจสมัครงาน
- ตรวจไปต่างประเทศ (ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน)
- ตรวจเพื่อศึกษาต่อ
- ตรวจแรงงานต่างด้าว
- ตรวจออกใบรับรองทั่วไป
 
ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น วัน เวลา ราชการ 8.00-16.00 น. บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ตามหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน
ติดต่อ 043-009900 ต่อ 1141, 3823 หรือ 043-244195 โทร /โทรสาร  , e-mail # physical.kkh@gmail.com
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

54 ถนน ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง