× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชัดเจน! ซิลลิค ฟาร์มา ส่งมอบโมเดอร์นา 3.7 ล้านโดส วันที่ 6,7 และ 18 มกราคม 65

ชัดเจน! ซิลลิค ฟาร์มา ส่งมอบโมเดอร์นา 3.7 ล้านโดส วันที่ 6,7 และ 18 มกราคม 65 - HealthServ

ข่าวดีสำหรับชาวไทยที่รอวัคซีนโมเดอร์นา ซิลลิคฟาร์มา เปิดเผยวันที่ส่งมอบวัคซีน 3.7 ล้านโดสแล้ว คือวันที่ 6 มกราคม 1.3 ล้านโด๊ส วันที่ 8 มกราคม 0.87 ล้านโด๊ส และวันที่ 17 มกราคม 1.53 ล้านโด๊ส


เภสัชกรหญิงสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์  ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงน่ากังวลอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จากสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ล่าสุด ทางบริษัทโมเดอร์น่าได้ประกาศถึงข้อมูลของระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน หลังจากการใช้วัคซีนโมเดอร์น่าเข็มกระตุ้นสูตรมาตรฐาน mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 37 เท่า ในขณะที่การใช้วัคซีน mRNA-1273 เข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 83 เท่า โมเดอร์น่าจะยังคงดำเนินการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นสูตรใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน (วัคซีนสูตร mRNA-1273.529) เพื่อนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกต่อไป[1]
 

 
article image2 - HealthServ

 “แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนแก่ประชาชนและสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับโควิด-19 บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราได้รับการยืนยันจากบริษัทโมเดอร์น่าว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าในงวดนี้จำนวน 3.7 ล้านโด๊ส ให้แก่องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายในเดือนมกราคม 2565 โดยจะเริ่มทยอยนำเข้าตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม จำนวน 1.3 ล้านโด๊ส วันที่ 8 มกราคม จำนวน 0.87 ล้านโด๊ส และวันที่ 17 มกราคม จำนวน 1.53 ล้านโด๊ส รวมเป็นการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า ตั้งแต่งวดแรกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5.6 ล้านโด๊ส”
 

6 มกราคม 2565
 
ข้อมูลอ้างอิง
 
[1] โมเดอร์น่า. (2564). Moderna announces preliminary booster data and updates strategy to address omicron variant [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่: https://investors.modernatx.com/news/news-details/2021/Moderna-Announces-Preliminary-Booster-Data-and-Updates-Strategy-to-Address-Omicron-Variant/default.aspx. (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 มกราคม 2565).
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)