โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
74 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

 

ขอบเขตการให้บริการ

  • ตรวจโรคทั่วไป วันธรรมดา 7.30 – 20.00 น. วันหยุด 8.00 – 15.00 น.
  • ฝากครรภ์ ครั้งแรก วันจันทร์  ครั้งต่อไปวันพุธ
  • ให้วัคซีน วันอังคารเช้า
  •  ทันตกรรม ในเวลาราชการ 8.00-15.30น นอกเวลาวันจันทร์-พฤหัส 16.00-20.00น.
  • แพทย์แผนไทย วันธรรมดาทุกวัน นอกเวลาเย็นวันพุธ/พฤหัส
  • วางแผนครอบครัว บุคคลทั่วไป บ่ายวันจันทร์ สิทธิประกันสังคม บ่ายวันอังคาร
  • จิตเวช วันพุธ 1 และ  3  ของเดือน เวลา 13.00 น.
  • คลินิกนิรนาม วันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน ช่วงเช้า
  • คลินิกเบาหวาน วันพฤหัส / ศุกร์  เวลา 8.00  – 12.00 น.
  • คลินิกวัณโรค วันศุกร์  เวลา 8.00  – 11.30 น.

 โทร : 037 -288-201

งานประกันสุขภาพ 1002-1003
ตึกกุมารเวชกรรม 6119
งานอาชีวอนามัย 1004
ตึกพิเศษ 6300
งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 1005
ตึกสูติกรรม 6120
งานการเงิน 1006
ตึกนารีเวชกรรม และหลังคลอด 6121
ฝ่ายการพยาบาล 1009
ตึกหญิง 6111
งาน IC 1011 งาน ICU 6158
งานประชาสัมพันธ์ 2002 หรือ 0
งานจ่ายกลาง 6123
นัดผู้ป่วย 2156
หน่วยยานพาหนะ 6140
คลินิก ANC 2014 – 2015
ซ่อมบำรุง 6141
งานเภสัชกรรม 2017 – 2020
หัวหน้างานบริหาร 6134
ห้องบัตร 2023 – 2024
งานพัสด 6118
ห้องประถมพยาบาล 2025 – 2526
งานแพทย์แผนไทย 6105
ศูนย์เปลโรงพยาล 2033
งานสุขภาพจิต 6102,6112
X-Ray 3001
งานธุรการ 6110
ทันตกรรม 3002
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6145
ธนาคารเลือด 3005
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 6135
เวชปฏิบัติชุมชน 6117
คลังยา 6159,6160,6139
ตึกศัลยกรรมชาย 6012
ศูนย์ Refer 2001
ตึกอายุรกรรมชาย 6022
ยุทธศาสตร์/พัฒนาบุคลากร  7000
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com