โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
450/4 ถนน เทศบาล 4 ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการนัดตรวจล่วงหน้าออนไลน์ (Online Appointment)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ รพ.กระทุ่มแบนได้เพิ่มช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถนัดหมายตรวจล่วงหน้าออนไลน์ ในการให้บริการบางประเภท ผู้รับบริการสามารถเลือกวัน เวลาที่ต้องการมาตรวจ และเตรียมพร้อมก่อนการตรวจล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผู้ใช้บริการนัดล่วงหน้า ต้องมารพ.เพื่อยื่นเอกสารและทำบัตรก่อนเวลานัดอย่างน้อย 15 นาที ถ้าเลยเวลานัด ขอสงวนสิทธิให้รอรับการตรวจตามคิวปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรมการให้บริการนัดตรวจล่วงหน้าออนไลน์

 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]