โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ENG

1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

1. แพทย์ / แพทย์เฉพาะทาง
2. พยาบาลวิชาชีพ
3. พยาบาลประสานงานคุณภาพ
4. วิสัญญีพยาบาล
5. Utilization Review Nurse (UR Nurse)
6. ผู้ช่วยทันตแพทย์
7. ผู้ช่วยพยาบาล / ผู้ช่วยเหลือคนไข้
8. นักรังสีเทคนิค/ผู้ช่วยนักรังสีวิทยา
9. เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น M โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 1 ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075 626-555 , E-mail : HR@KRABINAKHARIN.CO.TH

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

Back Office
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างประเทศ
4. ผู้ช่วยกุ๊ก (อิสลาม/พุทธ)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น M โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 1 ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075 626-555 , E-mail : HR@KRABINAKHARIN.CO.TH

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com