โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ENG

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
22000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

1. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
2. QIPM
3. พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
4. พยาบาลฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์
5. Infection Control Nurse
6. เภสัชกร
7. พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม OPD
8. ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย
9. Scrub Nurse
10. พยาบาลวิชาชีพ Part Time
11. พยาบาลบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ (UR Nurse)
12. วิสัญญีพยาบาล
13. เจ้าหน้าที่ EMT


แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
คุณศิริวรรณ สมบัติ
bchhr@bch.co.th
โทร. 039-319888 ต่อ 1508

สมัครงานด้วยตนเอง ทุกวันทำการ 08.00-16.00น.

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

1. เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (กัมพูชา)
2. เจ้าหน้าที่ล่าม (ภาษากัมพูชา)
3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. พนักงานขับรถธุรการ

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
คุณศิริวรรณ สมบัติ
bchhr@bch.co.th
โทร. 039-319888 ต่อ 1508

สมัครงานด้วยตนเอง ทุกวันทำการ 08.00-16.00น.

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com