โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
1197 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ประวัติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ในอดีตคือโรงพยาบาลสนามจันทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดให้ประชาชนชาวนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงมายาวนานกว่า 20 ปี และมีการพัฒนาโรงพยาบาลต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่เรื่องคุณภาพบริการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพของแพทย์เฉพาะทางที่จำเป็นครบทุกสาขา โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันตก ในปี 2557 ได้โอนกิจการให้แก่บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาพัฒนาคุณภาพบริการทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านภูมิภาคตะวันตกให้การบริการรักษาโรคครอบคลุมทุกๆมิติ มาตรฐานใกล้เคียงกับ โรงพยาบาลกรุงเทพสาขาใหญ่ อีกไม่นานคนในภูมิภาคตะวันตก คงไม่ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่กรุงเทพมหานครอีกแล้ว
ศูนย์และคลินิก
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ระบบทางเดินอาหาร และตับ
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์อุบัติเหตุ
ศูนย์แม่และเด็ก
ศูนย์เอกซเรย์ เอ็นพีแอดว้านซ์
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com