โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ENG

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
888 ถนนเพชรเกษม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Line https://line.me/R/ti/p/%40ecr7964c | Facebook | Instagram | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

โรงพยาบาลบูติคใจกลางเมืองหัวหิน
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งแรกในภาคตะวันตกของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ครอบคลุมสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นสาขาที่ 20 ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554 ด้วยการให้บริการจากทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบครัน ภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 เตียง โดยเป็นห้อง ICU จำนวน 14 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ บริเวณริมถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 5 ชั้น พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนชั้นดาดฟ้า และบริเวณภายนอกอาคารมีลานจอดรถซึ่งรองรับได้จำนวน 255 คัน
 
 
 
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เปิดให้บริการด้านสุขภาพ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาและการให้บริการการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ ทั้งด้านอายุรแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ นักรังสีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ทันตกรรม พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ โดยมุ่งหวังที่จะให้บริการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ท่านและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในเขตหัวหินและในจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ด้วย มาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากล ที่มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ground Ambulances) และเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (SKY ICU) เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายและช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพได้ในระยะเวลาที่สั้นและปลอดภัยที่สุด
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com