โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ENG

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

ข้อมูลบริการ

 
 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาลช่องทางการสมัครงาน
1. สามารถติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

2. สามารถสมัคร Online
2.1 ลงทะเบียนสมัครงานผ่าน QR Code :

2.2 สามารถสมัครงานผ่านลิงค์ https://pdf.ac/6zM2Fe หรือ สามารถสมัครผ่าน QR Code

3. ส่งใบสมัครทาง Email : budrecruit@bgh.co.th

4. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
หมายเลขโทรศัพท์ 042 188 999 ต่อ 1417
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)ช่องทางการสมัครงาน
1. สามารถติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

2. สามารถสมัคร Online
2.1 ลงทะเบียนสมัครงานผ่าน QR Code :

2.2 สามารถสมัครงานผ่านลิงค์ https://pdf.ac/6zM2Fe หรือ สามารถสมัครผ่าน QR Code

3. ส่งใบสมัครทาง Email : budrecruit@bgh.co.th

4. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
หมายเลขโทรศัพท์ 042 188 999 ต่อ 1417
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com