โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

59 ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช  ตั้งอยู่เลขที่ 59/3 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
บนเนื้อที่ 12 ไร่เศษ เป็นอาคารเดี่ยว 9 ชั้น  ขนาด 100 เตียง  ซึ่งเกิดจากความริเริ่มของ
นายแพทย์กมิล ปั้นประสงค์  ทันตแพทย์วรศักดิ์  ธินรุ่งโรจน์  นายแพทย์สุปรีชา  เล็กสุวรรณ
พ.อ.อ.มานพ  กราบเคหะ และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลทุกอาชีพ   เช่น  แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ประมาณ 1,800 คน
ผลักดันจนประสบความสำเร็จในการก่อตั้งโรงพยาบาลเมืองราช โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นทางเลือก
ด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาล ของประชาชนในจังหวัดราชบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง รวมถึง
เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แพทย์  พยาบาล  และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการ
และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพที่ดี ตามปรัชญา
 
อบอุ่นเหมือนบ้าน  บริการทุกเวลา ดูแลรักษาดุจญาติมิตร 
 
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2537  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
โรงพยาบาลได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาในด้านการตรวจรักษา  แพทย์สาขาต่าง ๆ  เครื่องมือ
แพทย์   การบริการ  รวมถึง อาคารสถานที่  เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานที่ต้องการ
1 พยาบาลประจำห้องคลอด 1 อัตรา
2 นักรังสี 2 อัตรา
3 เภสัชกร 1 อัตรา


สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ประกันสังคม
3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 30 %
4.สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานและญาติสายตรง (กรณีเสียชีวิต)
5.สวัสดิการผ้าชุดฟอร์ม
6.หอพัก
7.โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกิจการ)


สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบุคคล-ธุรการ ชั้น 4
(สำนักงานฝ่ายบริหาร)
โทร 032-322274-80 ต่อ 448, 449
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
หรือส่งประวัติมาที่ e-mail : personal_muangraj@yahoo.co.th

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งงานที่ต้องการ
1 พนักงานเวรเปล 1 อัตรา


สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ประกันสังคม
3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 30 %
4.สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานและญาติสายตรง (กรณีเสียชีวิต)
5.สวัสดิการผ้าชุดฟอร์ม
6.หอพัก
7.โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกิจการ)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบุคคล-ธุรการ ชั้น 4
(สำนักงานฝ่ายบริหาร)
โทร 032-322274-80 ต่อ 448, 449
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
หรือส่งประวัติมาที่ e-mail : personal_muangraj@yahoo.co.th
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com