โรงพยาบาลกรุงไทย

โรงพยาบาลกรุงไทย
56/96 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงไทย

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

     โรงพยาบาลกรุงไทยเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่ ขนาด 100 เตียง เปิดบริการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ได้พัฒนาระบบงานบริการและงานคุณภาพ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน HA เมื่อ 15 มกราคม 2562 โรงพยาบาลกรุงไทยได้เปิดรับบริการผู้ป่วยประกันสังคม และผู้ป่วยทั่วไปอย่างเต็มรูปธรรมนับแต่ปี 2549 เป็นต้นมา
 
 ศูนย์ทางการแพทย์
 
 
แผนกทันตกรรม
 
ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงไทย ช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี มีรอยยิ้มที่สดใสด้วยบริการการรักษาด้านทันตกรรม เช่น การขูดหินปูน อุดฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก การฟอกสีฟัน และการให้คำแนะนำในการดูแลช่องปากและฟันจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
การดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อรอยยิ้มที่สดใส
•แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ โดยเฉพาะหลังการรับประทานอาหารเช้าและก่อนนอน
•ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน และหลังจากแปรงฟันแล้วควรแปรงลิ้นทุกครั้งด้วย
•ควรจำกัดอาหารและขนมหวานที่อาจก่อให้เกิดฟันผุได้
•ควรพบทันตแพทย์ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 2008
 
 
 
 
แผนกไตเทียม
 
    ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เสมือนเครื่องกรองน้ำที่คอยกรองของเสีย สารเคมี หรือสารแปลกปลอมออกจากร่างกาย นอกจากนั้นยังคอยควบคุมสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดด่างของเลือด รวมทั้งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดด้วย
 
 
    ปัจจัยที่เป็นตัวการทำให้การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพ คือ โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การรับประทานยา หรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรง ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น 
 
 
    โรคไตวาย เกิดจากการที่ไตไม่สามารถขับน้ำเกลื่อแร่ และของเสียออกจากร่างกาย ทำให้ร่างกายเสียสมดุล เมื่อมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้ ควรเข้ารับคำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
 
     อาการเบื้องต้น
 •อาการบวมที่หน้าหรือเท้า
•ปวดศีรษะ หรือมีอาการเวียนศีรษะ
•ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
•ความดันโลหิตสูง
•ปัสสาวะสีผิดปกติ หรือเป็นเลือด ปวดแสบเวลาปัสสาวะ
     การนัดหมายและติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 7708-9   
 
 
 
แผนกกุมารเวช
 
 
 
การบริการของแผนกกุมารเวช
•บริการวัคซีน / โปรแกรมฉีดวัคซีนแบบเหมาจ่าย
•ตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
•ตรวจโรคทั่วไป
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 2007
 
 
 
 
แผนกสูติ-นรีเวช
 
 
 
     ให้การบริการสตรีครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยห้องตรวจที่ทันสมัยพร้อมห้องน้ำเพื่อความเป็นส่วนตัว และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรค
 
การบริการของแผนกสูติ-นรีเวช
•ตรวจและรักษา / ผ่าตัดโรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
•ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
•ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ รักษาโรคของสตรี
•ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)
•การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
•การผ่าตัดและการทำศัลยกรรมของสตรี
•ผ่าตัดมดลูกและรังไข่
•การรักษาผู้มีปัญหาทางสูตินรีเวชอื่นๆที่ต้องทำการผ่าตัด
•ผู้ที่ตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน
•การคลอดและดูแลหลังคลอด
•ให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาภาวะการมีบุตรยาก
•ให้บริการและการผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชทุกชนิด
•ให้บริการวางแผนครอบครัว ทำหมัน
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 2001
 
 
 
แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
 
 
 
    ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภาให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอายุรกรรมทั่วไปที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและ การดูแลสุขภาพการป้องกันโรคเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งการให้บริการโดยแพทย์ทางเลือก
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 1130-1 หรือ 2130-1
 
 
 
 
 
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
 
 
 
     โรงพยาบาลกรุงไทย ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีทีมแพทย์อายุรกรรมหัวใจและทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ และครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้การดูแล วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างทันท่วงที การเจ็บแน่นหน้าอกอาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ ดังนี้
 
    โรคหัวใจ อันดับหนึ่งของอาการเจ็บหน้าอก เกิดขึ้นจาก โรคหัวใจ ตัวอย่างเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดที่นำไปเลี้ยงหัวใจในผู้สูงอายุ 
    โรคปอด สาเหตุรองลงมา ก็คือ โรคปอด เช่น โรคปอดบวม ภาวะหลอดเลือดอุดตันในปอด หรือโรคมะเร็งปอด ซึ่งอาการเจ็บหน้าอกจะเป็นอาการเด่นที่แสดงออกมา
    โรคที่เกิดจากอวัยวะในช่องท้อง ต่อมา โรคที่เกิดจากอวัยวะในช่องท้อง เช่น ท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย โรคกรดไหลย้อน แสบร้อนกลางทรวงอก โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ โรคนิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งโรคทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ จะอยู่บริเวณหน้าอกและช่องท้อง จึงเป็นที่มาของอาการเจ็บหน้าอกได้
 
 
 
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 2130-1
 
 
 
 
แผนกจักษุ
 
 
 
     โรงพยาบาลกรุงไทยให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและทันสมัย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ เพราะ “ดวงตา” เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยในการมองเห็น และการมองเห็นที่ชัดเจนมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของทุกคน ดังนั้น “ดวงตา” จึงควรต้องได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน และควรได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา
 
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 2130-1
 
 
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
 
 
 
     ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาทางการผ่าตัด ทั้งในภาวะเร่งด่วน ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ รวมถึงโรคที่ไม่เร่งด่วนแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งการผ่านตัดโดยทั่วไป มีทีมแพทย์และบุคลากรที่จะให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องรอบด้านก่อนตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัด มีทีมแพทย์ด้านวิสัญญีเพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
 
 การบริการทางด้านศัลยกรรม 
•ตรวจและรักษาโรคในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน
•ตรวจและรักษาบริการโรคทางด้านอุบัติเหตุ
•ตรวจและรักษาโรคในภาวะไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 1114-5
 
 
 
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 
     ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงไทย ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี เพื่อลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความมุ่งมั่น…เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 1108 หรือ 2130-1
 
 
 
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 
 
 
    ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงไทย ให้บริการรักษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาทและข้อในผู้ป่วย โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมวิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล นักกายภาพ เภสัชกร ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างถูกต้องและแม่นยำ 
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 1114-5
 
 
 
แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ
 
 
 
    โรงพยาบาลกรุงไทย ให้บริการตรวจรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับการวินิฉัยโรค อาทิ
•โรคหลอดลมอักเสบ
•โรคหอบหืด
•โรคถุงลมโป่งพอง
•โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม
•โรคระบบการหายใจล้มเหลว
•โรคเยื่อหุ้มปอด วัณโรคปอด
•โรคปอดจากการติดเชื้อ
•โรคปอดจากภูมิแพ้
•โรคปอดจากลิ้มเลือดอุดตัน
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 
 
 
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 
 
โรงพยาบาลกรุงไทย มีศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล พร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพให้บริการนอกสถานที่ให้กับหน่วยงานราชการ โรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านอื่น ๆ อีก เช่น 
•การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
•บริการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรกิจสัมพันธ์ 02-147-2525 ต่อ 2121
 
 
แผนกทันตกรรม
 
 
 
ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงไทย ช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี มีรอยยิ้มที่สดใสด้วยบริการการรักษาด้านทันตกรรม เช่น การขูดหินปูน อุดฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก การฟอกสีฟัน และการให้คำแนะนำในการดูแลช่องปากและฟันจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
การดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อรอยยิ้มที่สดใส
•แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ โดยเฉพาะหลังการรับประทานอาหารเช้าและก่อนนอน
•ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน และหลังจากแปรงฟันแล้วควรแปรงลิ้นทุกครั้งด้วย
•ควรจำกัดอาหารและขนมหวานที่อาจก่อให้เกิดฟันผุได้
•ควรพบทันตแพทย์ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 2008
 
 
แผนกไตเทียม
 
 
 
    ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เสมือนเครื่องกรองน้ำที่คอยกรองของเสีย สารเคมี หรือสารแปลกปลอมออกจากร่างกาย นอกจากนั้นยังคอยควบคุมสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดด่างของเลือด รวมทั้งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดด้วย
 
 
    ปัจจัยที่เป็นตัวการทำให้การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพ คือ โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การรับประทานยา หรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรง ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น 
 
 
    โรคไตวาย เกิดจากการที่ไตไม่สามารถขับน้ำเกลื่อแร่ และของเสียออกจากร่างกาย ทำให้ร่างกายเสียสมดุล เมื่อมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้ ควรเข้ารับคำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
 
     อาการเบื้องต้น
 •อาการบวมที่หน้าหรือเท้า
•ปวดศีรษะ หรือมีอาการเวียนศีรษะ
•ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
•ความดันโลหิตสูง
•ปัสสาวะสีผิดปกติ หรือเป็นเลือด ปวดแสบเวลาปัสสาวะ
     การนัดหมายและติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 7708-9   
 
 
แผนกกุมารเวช
 
 
 
การบริการของแผนกกุมารเวช
•บริการวัคซีน / โปรแกรมฉีดวัคซีนแบบเหมาจ่าย
•ตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
•ตรวจโรคทั่วไป
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 2007
 
 
แผนกสูติ-นรีเวช
 
 
 
     ให้การบริการสตรีครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยห้องตรวจที่ทันสมัยพร้อมห้องน้ำเพื่อความเป็นส่วนตัว และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรค
 
การบริการของแผนกสูติ-นรีเวช
•ตรวจและรักษา / ผ่าตัดโรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
•ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
•ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ รักษาโรคของสตรี
•ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)
•การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
•การผ่าตัดและการทำศัลยกรรมของสตรี
•ผ่าตัดมดลูกและรังไข่
•การรักษาผู้มีปัญหาทางสูตินรีเวชอื่นๆที่ต้องทำการผ่าตัด
•ผู้ที่ตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน
•การคลอดและดูแลหลังคลอด
•ให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาภาวะการมีบุตรยาก
•ให้บริการและการผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชทุกชนิด
•ให้บริการวางแผนครอบครัว ทำหมัน
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 2001
 
 
แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
 
 
 
    ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภาให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอายุรกรรมทั่วไปที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและ การดูแลสุขภาพการป้องกันโรคเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งการให้บริการโดยแพทย์ทางเลือก
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 1130-1 หรือ 2130-1
 
 
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
 
     โรงพยาบาลกรุงไทย ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีทีมแพทย์อายุรกรรมหัวใจและทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ และครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้การดูแล วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างทันท่วงที การเจ็บแน่นหน้าอกอาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ ดังนี้
 
    โรคหัวใจ อันดับหนึ่งของอาการเจ็บหน้าอก เกิดขึ้นจาก โรคหัวใจ ตัวอย่างเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดที่นำไปเลี้ยงหัวใจในผู้สูงอายุ 
    โรคปอด สาเหตุรองลงมา ก็คือ โรคปอด เช่น โรคปอดบวม ภาวะหลอดเลือดอุดตันในปอด หรือโรคมะเร็งปอด ซึ่งอาการเจ็บหน้าอกจะเป็นอาการเด่นที่แสดงออกมา
    โรคที่เกิดจากอวัยวะในช่องท้อง ต่อมา โรคที่เกิดจากอวัยวะในช่องท้อง เช่น ท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย โรคกรดไหลย้อน แสบร้อนกลางทรวงอก โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ โรคนิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งโรคทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ จะอยู่บริเวณหน้าอกและช่องท้อง จึงเป็นที่มาของอาการเจ็บหน้าอกได้
 
 
 
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 2130-1
 
 
 
แผนกจักษุ
 
 
 
     โรงพยาบาลกรุงไทยให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและทันสมัย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ เพราะ “ดวงตา” เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยในการมองเห็น และการมองเห็นที่ชัดเจนมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของทุกคน ดังนั้น “ดวงตา” จึงควรต้องได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน และควรได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา
 
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 2130-1
 
 
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
 
 
 
     ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาทางการผ่าตัด ทั้งในภาวะเร่งด่วน ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ รวมถึงโรคที่ไม่เร่งด่วนแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งการผ่านตัดโดยทั่วไป มีทีมแพทย์และบุคลากรที่จะให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องรอบด้านก่อนตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัด มีทีมแพทย์ด้านวิสัญญีเพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
 
 การบริการทางด้านศัลยกรรม 
•ตรวจและรักษาโรคในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน
•ตรวจและรักษาบริการโรคทางด้านอุบัติเหตุ
•ตรวจและรักษาโรคในภาวะไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 1114-5
 
 
 
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 
     ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงไทย ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี เพื่อลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความมุ่งมั่น…เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 1108 หรือ 2130-1
 
 
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 
 
 
    ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงไทย ให้บริการรักษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาทและข้อในผู้ป่วย โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมวิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล นักกายภาพ เภสัชกร ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างถูกต้องและแม่นยำ 
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 ต่อ 1114-5
 
 
 
 
แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ
 
    โรงพยาบาลกรุงไทย ให้บริการตรวจรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับการวินิฉัยโรค อาทิ
•โรคหลอดลมอักเสบ
•โรคหอบหืด
•โรคถุงลมโป่งพอง
•โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม
•โรคระบบการหายใจล้มเหลว
•โรคเยื่อหุ้มปอด วัณโรคปอด
•โรคปอดจากการติดเชื้อ
•โรคปอดจากภูมิแพ้
•โรคปอดจากลิ้มเลือดอุดตัน
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 0-2582-2299 
 
 
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 
โรงพยาบาลกรุงไทย มีศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล พร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพให้บริการนอกสถานที่ให้กับหน่วยงานราชการ โรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านอื่น ๆ อีก เช่น 
•การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
•บริการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com