โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม

333 หมู่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม

VAR_SPECIAL_CLINIC_TH

ข้อมูลบริการ

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-147-2525 ต่อ 9001 หรือ 9002
More info view site
สิทธิ์ทั่วไป
สิทธิ์ประกันสังคม
สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ
สิทธิ์สปสช.

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ (หยุดวันเสาร์) แผนกไตเทียม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-147-2525 ต่อ 9028 แผนกไตเทียม
More info view site
การบริการของแผนกกุมารเวช
บริการวัคซีน / โปรแกรมฉีดวัคซีนแบบเหมาจ่าย
ตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
ตรวจโรคทั่วไป
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-147-2525 ต่อ 9001 หรือ 9002
More info view site
ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภาให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอายุรกรรมทั่วไปที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและ การดูแลสุขภาพการป้องกันโรคเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งการให้บริการโดยแพทย์ทางเลือก

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-147-2525 ต่อ 9001 หรือ 9002
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาทางการผ่าตัด ทั้งในภาวะเร่งด่วน ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ รวมถึงโรคที่ไม่เร่งด่วนแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งการผ่านตัดโดยทั่วไป มีทีมแพทย์และบุคลากรที่จะให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องรอบด้านก่อนตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัด มีทีมแพทย์ด้านวิสัญญีเพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

การบริการทางด้านศัลยกรรม

ตรวจและรักษาโรคในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน
ตรวจและรักษาบริการโรคทางด้านอุบัติเหตุ
ตรวจและรักษาโรคในภาวะไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-147-2525 ต่อ 9001 หรือ 9002
More info view site
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความมุ่งมั่น…เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-147-2525 ต่อ 9001 หรือ 9002
More info view site
 
 โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุมเป็น    โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดเล็ก 30 เตียง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com