โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลกลาง
ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกลาง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 0-2220-8000

การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกลาง

ห้องตรวจอายุรกรรม
 
-  อายุรกรรมทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00  น.
- คลินิกเพื่อนวันจันทร์ จันทร์ 13.00-15.00  น.
- คลินิกวัณโรคปอด จันทร์ 13.00-15.00  น.
- คลินิกมะเร็ง อังคาร 13.00-15.00  น.
- คลินิกผิวหนัง อังคาร/พฤหัส 13.00-15.00  น.
- คลินิกประสาทวิทยา (นัด) พฤหัส 08.00.-12.00 น.
- คลินิกโรคหัวใจ พฤหัส 13.00 -15.00 น.
- คลินิกโรคไต พฤหัส 13.00 -15.00 น.
- คลินิกสุขภาพจิต จันทร์/พุธ 08.00 -12.00 น. ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
- คลินิกส่งเสริมสุขภาพทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00–12.00 น.
- คลินิกจิตเวช (ทุกพฤหัสที่ 1 และ 3 ของเดือน)  10.00–12.00 น.

 
ห้องตรวจศัลยกรรม
 
- ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00–12.00 น.
-  ศัลยกรรมปัสสาวะ จันทร์ / พุธ 08.00-12.00 น. พฤหัส – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
-  ศัลยกรรมตกแต่ง อังคาร 08.00-12.00 น.
-  ศัลยกรรมทรวงอก จันทร์ / ศุกร์ 08.00-12.00 น.
-  ศัลยกรรมประสาท ศุกร์ 08.00-12.00 น.

 
ห้องตรวจตา หู คอ จมูก
 
- คลินิกจักษุวิทยา จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกจอประสาทตา (นัด) พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกวัดแว่นตา ศุกร์ 13.00-15.00 น.
-  คลินิก หู คอ จมูก จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.

 
ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
- คลินิกสูติกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกนรีเวชกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จันทร์ 13.00-15.00 น. ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกปรึกษามีบุตรยาก จันทร์ 13.00-15.00 น.
- คลินิกส่งเสริมสมรรถภาพสตรีวัยทอง อังคาร 13.00-15.00 น.
- คลินิกหลังคลอด พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกวางแผนครอบครัว พฤหัสฯ 13.00-15.00 น.
- คลินิกธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ ศุกร์ 13.00-15.00 น.

 
ห้องตรวจทันตกรรม
 
- คลินิกทันตกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกรักษารากฟัน จันทร์ 08.00-12.00 น.
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก อังคาร 08.00-12.00 น.
- ทันตกรรมประดิษฐ์ พุธ 08.00-12.00 น.
- ศัลยกรรมช่องปาก พฤหัส 08.00-12.00 น.
- ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) ศุกร์ 08.00-12.00 น.

 
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
- กุมารเวชกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกสุขภาพเด็กดี พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกทารกแรกเกิด อังคาร 13.00-15.00 น.
- คลินิกโรคภูมิแพ้ (ทุกอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน) 13.00-15.00 น. หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู
 
- กายภาพบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.
- คลินิกฝังเข็ม จันทร์ – พฤหัส 09.00-11.30 น.
- กิจกรรมบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.
- กายอุปกรณ์ จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.

 
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นิติเวชวิทยา จันทร์ – ศุกร์ 08.00-16.00 น.
ศัลยกรรมกระดูก จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00น.

 

ประวัติโรงพยาบาลกลาง

ในปี พ.ศ. 2432 ได้มีโรงพยาบาลเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งรักษาโรคทางกายทั่วไป และโรงพยาบาลเสียจริต หรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน รักษาผู้ป่วยโรคทางจิต เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นประชาชนอยู่กันอย่างแออัด ไม่มีการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย ทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายHighet.gif
 
ดังนั้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2440 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ผู้สำเร็จราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระราชกำหนดสุขาภิบาลขึ้นเพื่อป้องกันโรคภัยและความสะอาดของบ้านเมือง โดยได้แต่งตั้ง นายแพทย์ พี.เอ. ไนติงเกล เป็นพนักงานแพทย์ใหญ่สุขาภิบาล ดูแลความสะอาดและป้องกันโรคภัยให้กับประชาชน และแต่งตั้งกัปตัน เยคาตอง เป็นนายช่างใหญ่สุขาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2440
 
หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อนุญาตให้สร้างโรงพยาบาลสำหรับรักษาหญิงโสเภณีในวันที่ 24 พฤษภาคม 2441 เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่เกิด
 
 
โรงพยาบาลพลตระเวน
 
กับประชาชนขึ้นที่หลังวัดพลับพลาไชย โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2441
 
เมื่อสร้างเรือนโรงพยาบาลเสร็จ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลไม่มีงบประมาณ ในการดำเนินการต่อ โรงพยาบาลกรมพลตระเวนหรือโรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้น ซึ่งมีเตียงรับผู้ป่วยเพียง12 เตียงเท่านั้น ได้มาขอเช่าเรือนโรงพยาบาลที่จะใช้รักษาหญิงโสเภณีของกรมสุขาภิบาล ซึ่งยังตอนนั้นยังไม่ได้เปิดให้บริการ   ดังนั้นเรือนโรงพยาบาลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า โรงพยาบาลกรมพลตระเวน เปิดให้บริการแก่พลตระเวนและผู้ป่วยจากคดีต่างๆ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2443 โดยมีการเพิ่มเตียงรับผู้ป่วยเป็น 36 เตียง หลังจากเปิดให้บริการ ปรากฏว่าไม่เพียงแค่พลตระเวนและผู้ป่วยจากคดีต่างๆที่มารับการรักษาเท่านั้น แต่ยังมีพลเรือนมารับการรักษาอีกด้วยจึงทำให้งบประมาณที่ได้จากกระทรวงนครบาล ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
 
 
โรงพยาบาลกลางวันนี้
 
ปัจจุบัน โรงพยาบาลกลางมีอายุครบ 121 ปี เป็นสถานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย สร้างเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรค ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ทันสมัย โดยเน้นบริการที่ดีเลิศ (Bast Service) ตลอดจนปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายในอาคารและรอบโรงพยาบาลให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ โดยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 20 ชั้น เพื่อทดแทนอาคารเก่า ด้วยเงินงบประมาณ 780  ล้านบาท โดยได้รับพระราชชื่ออาคารแห่งนี้ว่า...
 
"อาคารอนุสรณ์ 100 ปี"
 
 
นโยบาย
 
ด้านบริหาร
พัฒนาให้เป็นระบบบริหารเชิงคุณภาพรวมทั้งองค์กร
 
ด้านบริการ
ใช้นโยบายการสนองตอบความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ
 
ด้านวิชาการ
พัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพสูงขึ้น เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จนเป็นองค์กรเรียนรู้
 
 
ขอบเขตบริการ (Scope of service)
 
 
โรงพยาบาลกลางเป็นสถานพยาบาล ตติยภูมิ ให้บริการทางการแพทย์โดยมีขอบเขตดังนี้
 
1. ให้บริการรักษาพยาบาล
2. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
3. ให้บริการฟื้นฟูสมรถภาพ
4. ให้บริการป้องกันโรค
5. ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว นิสิตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล
 
 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
 
 • ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
 • ประชาชนในเขต Catchments area ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค
 • ผู้ประกันสังคมที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาล
 • ผู้ป่วยส่งต่อ ทั้งในระบบและนอกระบบการส่งต่อ ที่มีเครือข่ายบริการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
 
การบริการในโรงพยาบาล
 
 • การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก คลินิกต่าง ๆ
 • การบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • การบริการผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • บริการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
 • การบริการของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี การให้คำปรึกษาครอบครัว
 • การบริการของหน่วยสนับสนุนการรักษา ( เช่น เอกซเรย์ lab หน่วยไตเทียม หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฯลฯ )
 • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการบริการต่าง ๆ
 • การจัดสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ( เช่น ที่จอดรถ การจัด รปภ. ดูแลความปลอดภัย การบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา ป้ายบอกทาง ฯลฯ )
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com