โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ENG

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
80 ถนน ซอย รูเบีย แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

ข้อมูลบริการ

มุ่งหน้าพัฒนาคุณภาพเพื่อผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องในปี 2020 ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล HA และมาตรฐานระดับโลก JCI อีกทั้งขยายการรองรับบริการอย่างทั่วถึงด้วยสหคลินิกกล้วยน้ำไททั่วกรุงเทพ และเรายังมอบสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับผู้ประกันตน และสิทธิสำหรับองค์กรที่เลือกเราเป็นสถานพยาบาลให้พนักงานของท่าน และยังใช้สิทธิ์ร่วมกับบัตรประกันสุขภาพได้อีกมากมาย
More info view site
บริการห้องพักผู้ป่วยคนไข้ใน สำหรับคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เรามีห้องหลากหลายขนาด และพร้อมด้วยส่ิงอำนวยความสะดวกมากมายระหว่างการักษา

Executive Deluxe Room ราคา 15,000 บาท/วัน
Executive Room ราคา 12,000 บาท/วัน
Deluxe Room ราคา 7,650 บาท/วัน
Deluxe Twin Room ราคา 3,550 บาท/วัน
More info view site
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มีความพร้อมในการดูแลทุกปัญหาโรคหัวใจ ทั้งโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน และ ปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสวนรักษาหลอดเลือดหัวใจ ที่มีประสบการณ์สูง และ เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย โดยมีศักยภาพการให้บริการรักษาโรคต่างๆ ดังนี้

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบแบบเรื้อรัง และ ฉับพลัน
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคลิ้นหัวใจรั่ว/ตีบ
โรคหัวใจโต
ภาวะหัวใจทำงานต่ำกว่าปรกติ
ภาวะน้ำท่วมปอด

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา (2 ชั้น) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
More info view site
ให้การพยาบาลตรวจคัดกรอง รักษา ผู้รับบริการเด็ก อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี ทั้งผู้ป่วยเด็กทั่วไป และส่งตัวจากสหคลินิกในเครือข่าย

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกกุมารเวช ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา เรามีพื้นที่สำหรับให้เด็กๆ ได้พักผ่อน เล่นสนุกได้ระหว่างรอพบคุณหมอ

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
กรุณาจองนัดล่วงหน้าที่ พรีเมียร์โซน ชั้น2 อาคารกาญจนาภิเษก
โทร : 02-769-2024 หรือ 02-769-2000 ต่อ 1029
More info view site
ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกจักษุ ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา

วัน และเวลาทำการ
วันจันทร์ เวลา 8.00-12.00 และ 17.00-20.00 น.
วันอังคาร เวลา 9.00-20.00 น.
วันพุธ-เสาร์ เวลา 17.00-20.00 น.
หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร : 02-769-2024 หรือ 02-769-2000 ต่อ 1029
More info view site
ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และสังเกตอาการ และผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหู คอ จมูก

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา

วัน และเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้แต่เวลา 08.00 - 11.00 น.
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2020, 1010
More info view site
ตรวจและให้คำปรึกษาการรักษาโรคฟัน และเหงือก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อย่างครบวงจร
สามารถเข้ารัรบการบริการได้โดยไม่ต้องนัด หรือเพื่อความสะดวกของคนไข้ สามารถนัดไว้ตามวัน และเวลาที่สะดวกได้ ก่อนถึงวันนัด 1 วัน ผู้ช่วยทันตแพทย์ จะโทรศัพท์เพื่อยืนยันการนัดกับคนไข้อักครั้ง สอบถามคนไข้เรื่องสิทธิ์การเบิก หากสามารถเบิกได้ ให้ทันตแพทย์เขียนใบรับรองแพทย์ เพื่อนำไปประกอบการเบิกได้เลย และให้มีนัดติดตามทุก 6 เดือน

สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา (2 ชั้น)

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 18.00 น.
เริ่มลงทะเบียนตรวจเวลา 09.00-16.00 น.
โทร : 02-769-2053
More info view site
ตรวจและให้คำปรึกษาการรักษาโรคทางจิตเวช ภาวะความเครียด ปัญหาด้านการควบคุมพฤติกรรม ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
การเข้ารับบริการ ติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา

สถานที่ตั้ง
คนไข้ประกันสังคม ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
คนไข้บัตรทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

วัน และเวลาทำการ
วันจันทร์-พฤหัส. เวลา 8.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์ - อาทิตย์
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2020
More info view site
ให้การรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และให้บริการฟอกเลือดที่หอผู้ป่วยวิกฤต (I.C.U.)

การเข้ารับบริการ
ค่าบริการฟอกเลือดครั้งแรกมีค่าตัวกรอง ราคา 1,000 บาท
ค่าฟอกเลือด ครั้งละ 1,900 บาท

สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน วันละ 3 เวลา ไม่เว้นวันหยุด
รอบที่ 1 เวลา 06.00 - 10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 - 14.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 14.00 - 18.00 น.
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1171
More info view site
ให้บริการผู้ป่วย ทั้งคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และผ่าตัด ผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวช ทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่ส่งตัวจากสหคลินิกในเครือข่าย

สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00-15.00 น.
โทร. 02-7692000 ต่อ 2024, 1029
More info view site
แผนกเอ็กซเรย์ เป็นแผนกที่ใ้หบริการด้านรังสีวิทยา เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเอกซเรย์ ช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่นเครื่อง X-Ray General, X-Ray Portable, เครื่อง Fluoroscopy และเครื่อง CT Scan รวมถึงเครื่อง Ultrasound และ MRI ซึ่งเครื่องทั้งหมดนี้มีความสามารถช่วยในการวินิจฉัยพยาธิสภาพในร่างกายเบื้องต้นได้

การเข้ารับบริการ
คนไข้จะได้รับบริการเอกซเรย์ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจ และวินิจฉัยให้กับผู้ใช้บริการ

สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2 ชั้น โรงพยาบาล

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1206-7
More info view site
ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริากรสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และสามารถกลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุดตามศักยภาพของผู้ป่วย

การเข้ารับบริการ
ผู้รับบริการสามารถเข้าปรึกษานักกายภาพบำบัดได้เลย โดยไม่ต้องพบแพทย์

สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.
(ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร.02-769-2000 ต่อ 1118
More info view site
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้ปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้งด้านการรักษา และฟื้นฟู

การเข้ารับบริการ
สามารถเข้ารับการรักษาที่แผนกได้แบบไม่มีเงื่อนไข ในทุกกรณี

สถานที่ตั้ง ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 02 769 2000 ต่อ 1119-1120
More info view site
ให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยจำกัดสิทธิ์การรักษา ให้การรักษาผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย และทุกโรคให้ปลอดภัย พ้นภาวะวิกฤตตามมาตรฐานวิชาชีพ

การเข้ารับบริการ
สำหรับคนไข้ทั่วไปที่จ่ายเงินสด สามารถเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤตได้แบบไม่มีเงื่อนไข ในทุกกรณี

สถานที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1401-2
More info view site
ตรวจคัดกรองอาการ ให้การพยาบาลเบื้องต้นและสังเกตอาการให้ารพยาบาลรักษาแก่ผู้รับบริการกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรม และผู้ป่วยี่แพทย์นัดติดตามอาการรักษาทั้งผู้ป่วยทั่วไป และส่งตัวต่อจากสหคลินิกในเครือข่าย

การเข้ารับบริการ
สำหรับคนไข้ทั่วไปที่จ่ายเงินสด สามารถเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤตได้แบบไม่มีเงื่อนไข ในทุกกรณี

สถานที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 02 769 2000 ต่อ 1122-3
More info view site
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ให้บริการโลหิตที่เพียงพอ และปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ตอบสนองต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ทางด้านเคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก โลหิตวิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน บริการส่งตรวจวิเคราะห์ต่อไปยังห้องปฏิบัติการหน่วยงานอื่น ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่เปิดให้บริการ ให้ข้อมูลทางด้นาวิชาการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดการเตรียมเลือดที่ปลอดภัยให้ผู้ป่วย

สถานที่ตั้ง ชั้น 6 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2032, 1071
More info view site
ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกรายตามมารตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้พ้นภาวะวิกฤต ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

การเข้ารับบริการ
สำหรับคนไข้ทั่วไปให้การรักษาทุกๆ โรค ทุกๆ อาการ เช่น Resuscitation, Emergency, Urgency, Semi Emergency และ Non Urgency รวมถึงอุบัติเหตุจากทางจราจรในทุกกรณี

สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (6 ชั้น) โรงพยาบาล

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2049
More info view site
 
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com