โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ

โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ
513-515 ถนน เจริญกรุง แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

  โรงพยาบาลกว๋องสิว ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.903 ในปี ค.ศ.1932 รัฐบาลได้ออกกฏข้อบังคับ โรงพยาบาลจะต้องจัดอยู่ในระบบแพทย์แผนปัจจุบัน ดังนั้น สมัยนายมา บูลกุล (มา หนับ ขวั่น) เป็นนายก ท่านได้ไปจดทะเบียนที่กระทรวงสาธรณสุขให้เป็นโรงพยาบาลนิธิที่ถูกต้องแห่งหนึ่ง รับคนไข้ที่รักษา หรือพักรักษา หรือทำการผ่าตัด จะไม่มีการแบ่งแยกชนชาติ หรือชั้นวรรณะ คนไข้ทุกคนได้รับการดูแล
เอาใจใส่เป็นอย่างดี
ในวันที่ 14 สิงหาคม 1945 สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง มีชาวจีนที่ถูกญี่ปุ่นจับเป็นเชลยศึก จากทุกทิศทุกทางเข้า
 
มาข้อความช่วยเหลือจากสมาคมกว๋องสิว ทางสมาคมฯ ก็ได้จัดตั้งทีมงาน "แผนรับ และให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวจีนในประเทศไทย" ขึ้นมา
ให้การดูแลและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สมัยนั้นมีชาวจีนเชลยศึกรวม 2081 คน ในปี ค.ศ.1946-1947 มีชาวจีนนั่งเรือข้ามทะเลอพยพเข้ามา
ในประเทศไทยอีก ส่วนมากจะนำโรคอหิวาตกโรค โรคริดสีดวงตา ทางโรงพยาบาลได้ช่วยรักษาให้หายจากโรคเป็นจำนวนหลายพันคน
 
โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ
เป็นโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในเรื่องการขับถ่ายการทำความสะอาด
ชำระล้างร่างกาย และอกหารการกินต่างๆ ส่วนใหญ่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลของรัฐของโรงพยาบาลเอกชน
ส่วนน้อยมาจากตามบ้าน โรคส่วนใหญ่โรงพยาบาลต่างๆ ไม่ต้องการรักษาต่อแล้วจึงส่งมารักษาที่นี่ เช่น
โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ไตวายระยะสุดท้าย โรคสมองเสื่อม อัมภาตแขนขา
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เรื่องการดูแลผู้ป่วย คือ ป้อนอาหาร ทำความสะอาดร่างกาย ระวังเรื่องการตกเตียง
มดแมลงรบกวน ทำแผล ให้ยาต่างไ ตามแพทย์สั่ง และให้ยาจากโรงพยาบาลอื่นที่แพทย์สั่งมา
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com