โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
รับประกันสังคม
99 หมู่ 8 ตำบล โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์

แพคเกจโปรแกรม

ข้อมูลบริการ

 

 ประวัติของโรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 
โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นอีกหนึ่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่จะเป็นแหล่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลได้มีการจัดตั้งและเริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2552 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลักษณะโรงพยาบาลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12 ชั้น ชั้นหลังคาเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เดิมโรงพยาบาลใช้ชื่อ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 และได้พระราชทานนามโรงพยาบาลภาษาอังกฤษว่า Galyani Vadhana Karun Hospital เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยเริ่มให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก ปัจจุบันโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์เปิดให้บริการรักษาพยาบาลในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
 
 
 
โดยให้บริการในด้านต่างดังนี้
  • ด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฉีดยา-ทำแผล ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
  • บริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกแก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ โดยการตรวจครั้งที่ 1 ออกบริการ ณ หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ได้แก่ เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ และการตรวจวัดสัญญาณชีพ ครั้งที่ 2 นัดฟังผล ตรวจเอ็กเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และพบแพทย์
  • บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต่างๆเช่นตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น
  • บริการงานรังสีวินิจฉัย ให้บริการตรวจแมมโมแกรม, CT scan , X-ray ทั่วไป, Fluoroscopy
  • บริการหัตถการได้แก่ ผ่าตัดเล็ก การส่องกล้อง และ ภายในปี 2559 จะเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยในเตียงสามัญ จำนวน 20 เตียงและเตียงพิเศษ 4 เตียง
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com