โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี (กาญจนบุรีเมโมเรียล)

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี (กาญจนบุรีเมโมเรียล)
111 Moo 5 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่ามะขาม อำเภอ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี (กาญจนบุรีเมโมเรียล)

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการ
 • สูตินรีเวช
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • รังสีวิทยา
 • อายุรกรรม
 • กุมารเวชกรรม
ราคาห้องพัก
 • ห้อง Suite
 • Newborn
 • ห้อง ICU
 • ห้องคู่ (Standard Double)
 • ห้องเดี่ยว VIP
 • ห้องเดี่ยว Deluxe
 
 โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 ไร่ ใน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการบริการของคนในพื้นที่โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ได้รับมาตรฐาน ISO 2015 และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) และพร้อมด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัย และรักษา ประกอบด้วย นวัตกรรมการผ่าตัดทางกล้อง Minimal Invasive LC Lap Appendectomy การส่องกล้อง Laparoscopic Endoscopic การผ่าตัดแบบแผลเล็ก Minimal Invasive ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกมี Fluoroscopy มี Implant ที่เหมาะสมรองรับการผ่าตัด
 
 
อีกทั้งยังมี ศูนย์อุบัติเหตุ Emergency Center ที่มีความโดดเด่น ทั้งทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและ อุปกรณ์ที่พร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เปิดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. มีแพทย์ศัลยกรรมออกตรวจทุกวัน เวลา 08.00 น.-20.00 น. มีแพทย์ GP ประจำห้องฉุกเฉิน เพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว และมีแพทย์ MED , Ortho , Surg รับ Consult ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งส่วนมากจะเป็น Case อุบัติเหตุต่างๆ และ อุบัติเหตุทางจราจร และยังมีห้องหัตถการ (OR Minor) เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มีการทำหัตการ Suture, Excision , จี้ไฟฟ้า , ถอดเล็บ ฯลฯ และภายในห้องฉุกเฉินยังให้บริการหัตถการอื่นๆ เช่น ผ่าฝี ทำแผล ฉีดวัคซีน ใส่เฝือก ตัดเฝือก ฯลฯ ให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท ในเวลา 20.00-06.00 น. ให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน (Home Care) ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินในการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยทุกประเภท ซึ่งมีรถ Ambulance ให้บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) เพื่อให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่
 
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 บนพื้นที่ 10 ไร่
 
ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2537 (ในนาม โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรียล)
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2539 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยโรงพยาบาลสินแพทย์และโรงพยาบาลวิภารามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562  (เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562)  และได้มีการเพิ่มทุน  จำนวน 315,000,000 บาท
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อมีปัญหาสุขภาพ
 
พันธกิจ (MISSION)
ให้การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก มุ่งเน้นการดูแลที่มีความอบอุ่น ปลอดภัยและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com