โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3 ENG

โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3
88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
 
ที่อยู่ : 88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 บนถนนเพชรเกษม แขวงบางแค  เขตบางแค   เป็นโรงพยาบาลขนาด  50  เตียง โดย นพ.เฉลิม  หาญพาณิชย์  ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และจัดตกแต่งใหม่โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มบริษัท และ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด
 
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.  2547  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท โดยนายอนันต์  อัศวโภคิน และ นายแพทย์เฉลิม  หาญพาณิชย์ มีบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด และ บริษัทในเครือ รวมกลุ่มภายใต้ชื่อ “KH : Kasemrad Hospital”
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน )  ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ขยายสาขาออกไปรวมกันถึง  6  แห่ง จำนวนเตียงรวมทั้ง 6 สาขา 1,620 เตียง ได้แก่ รพ.เกษมราษฎร์ บางแค รพ.เกษมราษฎร์ ปทุมธานี รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3 
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3 ตั้งอยู่เลขที่ 88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 บนพื้นที่ 3 ½ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ถึง8,000ตารางเมตร มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางทุกสาขา สามารถรับบริการได้ 100 เตียง และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26กันยายน 2543 เป็นต้นมา
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3 และได้ทำการขยายเพื่อรองรับยอดผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นจากยอดผู้ประกันตน และผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมทั้งดำเนินการขออนุญาตจากกองการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณะสุข ในการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวน 139 เตียง โดยกำหนดตรวจเยี่ยมประเมินของกองการประกอบโรคศิลปะในวันที่10 เมษายน 2552
 
โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทางการแพทย์ดูแลรักษาครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 4 มิติ ได้แก่ รักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพ โดยได้จัดตั้ง Primary Care Unit สำหรับผู้ป่วยโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกนอกโรงพยาบาล 3 แห่ง ประกอบด้วย คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร์ สาขาเคหะร่มเกล้า คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร์ สาขาหทัยราษฎร์ และสหคลินิก เกษมราษฎร์ สาขาเสรีไทย
 
ในปี 2551โรงพยาบาลได้จัดตั้งหน่วยบริการ Primary Care Unit เพิ่มอีก 2 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึง โดยได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2551 ภายใต้ชื่อ สหคิลนิกเกษมราษฎร์ สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และสหคลินิก เกษมราษฎร์ สาขาหมู่บ้านนักกีฬา
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com