โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี
89 ถนนเลี่ยงเมืองสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 46000
Line http://line.me/ti/p/~http://nav.cx/aTQy43U | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยดำริ ของนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลธนบุรีในโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะมีความเติมโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการขยายตัวของเมืองในอนาคต เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางผ่านของอีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จังหวัดกาฬสินธุ์มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน แต่มีโรงพยาบาลทั่วไปเพียงแห่งเดียว ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนระดับทุติยภูมิและตติยภูมิทำให้เกิดปัญหาความแออัดของการให้บริการ ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาความแอดอัดในโรงพยาบาลของรัฐและสนองความต้องการด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างครบวงจร แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ฺและจังหวัดใกล้เคียง

      จึงได้มีการระดมทุนเพื่อก่อสร้าง โรงพยาบาลกาฬสินธฺุ์-ธนบุรี ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นจำนวน 300 ล้านบาท และได้เริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2560 บนพื้นที่ขนาด 12 ไร่ อันเป็นทำเลที่เหมาะสม เนื่องจากติดถนนสายหลักของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นเส้นทางผ่านไปได้ทั้งจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม จึงสะดวกต่อการเดินทางมายังโรงพยาบาล
 
 
           เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ได้มีพิธีตอกเสาเข็มโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี โดยบริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต จำกัด ด้วยงบประมาณกว่า 7 ล้านบาท 
 
           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้ทำพิธีลงนามสัญญาโครงสร้างอาคารงบประมาณกว่า 165 ล้านบาท
 
           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ลงนามสัญญาก่อสร้างระบบ ด้วยงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างดำเนินการโดย บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)และการก่อสร้างโครงสร้างระบบ โดยบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com