โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

89 ถนนเลี่ยงเมืองสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 46000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยดำริ ของนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลธนบุรีในโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะมีความเติมโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการขยายตัวของเมืองในอนาคต เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางผ่านของอีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จังหวัดกาฬสินธุ์มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน แต่มีโรงพยาบาลทั่วไปเพียงแห่งเดียว ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนระดับทุติยภูมิและตติยภูมิทำให้เกิดปัญหาความแออัดของการให้บริการ ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาความแอดอัดในโรงพยาบาลของรัฐและสนองความต้องการด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างครบวงจร แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ฺและจังหวัดใกล้เคียง

      จึงได้มีการระดมทุนเพื่อก่อสร้าง โรงพยาบาลกาฬสินธฺุ์-ธนบุรี ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นจำนวน 300 ล้านบาท และได้เริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2560 บนพื้นที่ขนาด 12 ไร่ อันเป็นทำเลที่เหมาะสม เนื่องจากติดถนนสายหลักของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นเส้นทางผ่านไปได้ทั้งจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม จึงสะดวกต่อการเดินทางมายังโรงพยาบาล
 
 
           เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ได้มีพิธีตอกเสาเข็มโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี โดยบริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต จำกัด ด้วยงบประมาณกว่า 7 ล้านบาท 
 
           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้ทำพิธีลงนามสัญญาโครงสร้างอาคารงบประมาณกว่า 165 ล้านบาท
 
           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ลงนามสัญญาก่อสร้างระบบ ด้วยงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างดำเนินการโดย บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)และการก่อสร้างโครงสร้างระบบ โดยบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล


1. พยาบาล
2. ผู้ช่วยพยาบาล
3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้
4. นักเทคนิคการแพทย์
5. นักรังสีเทคนิค
6. นักกายภาพบำบัด
7. เภสัชกร
8. ผู้ช่วยเภสัชกร

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)


1. นักโภชนาการ
2. ผู้ช่วยนักโภชนาการ
3. ประชาสัมพันธ์
4. การเงิน
5. บัญชี
6. บุคคล - ธุรการ
7. การตลาด
8. คอมพิวเตอร์
9. เวรเปล
10. พนักงานขับรถ
11. แม่บ้าน
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com