โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
54 ถนน ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลขอนแก่น

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

กลุ่มงาน โสต สอ นาสิก (หู คอ จมูก)
โทร. 043 009 900
More info view site
ตารางคลินิกพิเศษ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
โทร. 043 009 900
More info view site
ตารางปฎิบัติงานคลินิกประจำวัน ห้องตรวจศัลยกรรม
โทร. 043 009 900
More info view site
ตารางปฏิบัติงานคลินิกประวัน ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
โทร. 043 009 900
More info view site
ตารางปฏิบัติงานคลีนิกประจำวัน ห้องตรวจจักษุแพทย์
โทร. 043 009 900
More info view site
ข้อมูลการติดต่อ
Contact Phone: 043-232-555
E-mail : Newborn.kkh@gmail.com
สำนักงานศูนย์ทารกแรกเกิด ​​​ต่อ 3852
คลินิกทารกแรกเกิด (Newborn Clinic) ​​ต่อ 1131
คลินิกตรวจตาทารกแรกเกิด (ROP Clinic) ​​ต่อ 1470
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (Newborn) ​​ต่อ 1470 หรือ 4014
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต 1 (NICU 1) ​​ต่อ 1464
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 (NICU 2) ​​ต่อ 3810
หน่วยรับส่งต่อทารกแรกเกิด ตลอด 24 ชั่วโมง ​โทร 091-0643224
Service Hours
สำนักงานศูนย์ทารกแรกเกิด : วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
คลินิกทารกแรกเกิด (Newborn Clinic): ทุกวันจันทร์ 08.00 -12.00 น.
คลินิกตรวจตาทารกแรกเกิด (ROP Clinic): ทุกวันจันทร์ 13.00-16.00 น.
Location
สำนักงานศูนย์ทารกแรกเกิด ​​​อาคาร 11 ชั้น 6
คลินิกตรวจตาทารกแรกเกิด (ROP Clinic) ​​อาคาร 11 ชั้น 2
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (Newborn) ​​อาคาร 11 ชั้น 2
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต 1 (NICU 1) ​​อาคาร 11 ชั้น 1
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 (NICU 2) ​​อาคาร 11 ชั้น 1
More info view site
ติดต่อศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด
โทรศัพท์ 0-4322-4623 (ในเวลา)
โทรศัพท์ 0-4333-6789 (นอกเวลา)
โทรสาร 0-4322-4623 ต่อ 5605
More info view site
 

บริการผู้ป่วย

ศูนย์ความเชี่ยวชาญ

รับบริจาค

 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com