โรงพยาบาลคลองตัน ENG

โรงพยาบาลคลองตัน
3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
โทร : 0-2319-2101-5
0-2319-2101-5 ต่อ 0 โอเปอร์เรเตอร์
0-2318-1779 วางแผนครอบครัว

โทร 084-387-8025, 080-590-5227, 099-454-4897, 094-447-9644,
087-085-3257 หรือ 02-318-1779, Line : nisa3284
Line nisa3284 | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลคลองตัน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 "โรงพยาบาลคลองตันยินดีแนะนำ ให้ข้อมูล"
เรายินดีแนะนำให้ข้อมูล เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาด้านการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดผิดพลาด / ประจำเดือนมาไม่ปกติ ให้สามารถโทรมาปรึกษาและขอรับคำแนะนำที่ถูกต้อง
เป็นสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชม.

โรงพยาบาลคลองตัน
มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อก้าวสู่ระบบบริการคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล ให้การบริการโดยคณะแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา อาทิ
  1. สาขาอายุรกรรม
  2. สาขากุมารเวช
  3. สาขาสูตินรีเวช (แผนกวางแผนครอบครัว)
  4. สาขาศัลยกรรมทั่วไป
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทโรงพยาบาลคลองตัน
  1. เพื่อดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป ขนาด 30 เตียง
  2. ให้บริการตรวจรักษาโรคตามหลักวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  3. ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกระดับ โดยคิดค่าบริการตรวจรักษาอย่างเป็นธรรม
  4. ประสานงานตรวจรักษา 
ให้คำปรึกษา แผนกวางแผนครอบครัว ติดต่อในเวลาทำการ ทุกวัน 7.00-18.00 น.
โทร 084-387-8025, 080-590-5227, 099-454-4897, 094-447-9644,
087-085-3257 หรือ 02-318-1779,
Line : nisa3284 

แผนกวางแผนครอบครัว  
 โทร. 094-447-9644, 087-085-3257
เปิดดำเนินการ : ทุกวัน
โทร 0-2318-1779
7.00 - 18.00 น.
 
สาขา สูติ-นารีเวช  
โทร. 02-319-2101-5 ต่อ 124
เวลา 8.00 – 17.00 น
 
สาขา กุมารเวช  
โทร.02-319-2101-5
เวลา 8.00 – 17.00 น
 
สาขา อายุรกรรม  
โทร. 02-319-101-5 ต่อ 107
เวลา 8.00 – 17.00 น
 
สาขา ศัลยกรรม
โทร. 02-319-101-5 ต่อ 107
เวลา 8.00 – 17.00 น.
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com