โรงพยาบาลคลองสามวา

โรงพยาบาลคลองสามวา
22/3 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลคลองสามวา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
โรงพยาบาลคลองสามวา
โรงพยาบาลคลองสามวา
ขั้นตอนการรับบริการตรวจรักษา (วันจันทร์ - วันศุกร์ )
จุดที่ 1: เวชระเบียน (ยื่นบัตรประชาชน หรือ บัตรโรงพยาบาล ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.45 A,)
จุดที่ 2 : วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก
จุดที่ 3 : ซักประวัติิ
 • กรณีผู้ป่วยมีเจาะเลือด ชำระงิน ห้องเจาะเลือด ยื่นบัตรจุดที่ 4
 • กรณีผู้ปวยไม่มีเจาะเลือด ยืนบัตรจุดที่4
จุดที่ 4 : พบแพทย์
จุดที่ 5 : ชำระเงิน (ยื่นบัตรโรงพยาบาลให้เจ้หน้าที่การเงิน)
จุดที่ 6 : ห้องจ่ายยา (ยื่นบัตรโรงพยาบาลพร้อมหลักฐานการชำระเงิน)
 
ขั้นตอนการรับบริการตรวจรักษา(วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
จุดที่ 1: เวชระเบียน ยื่นบัตรประชาชน หรือ บัตรโรงพยาบาล ตั้งแต่เวลา 08.00 _ 11.45 น. 
 • กรณีทำแผลปิดเวลา 12.30 น.
จุดที่ 2 : วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก
จุดที่ 3 : ซักประวัติ
 • กรณีผู้ป่วยมีเจาะเลือด ชำระงิน ห้องเจาะเลือด ยื่นบัตรจุดที่4
 • กรณีผู้ป่วยไม่มีเจาะเลือด ยื่นบัตรจุดที่4
จุดที่ 4 : พบแพทย์
จุดที่ 5: ชำระเงิน (ยื่นบัตรโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่การเงิน)
จุดที่6: ห้องจ่ายยา (ยื่นบัตรโรงพยาบาลพร้อมหลักฐานการชำระเงิน)


หลักฐานที่ต้องนำมาโรงพยาบาล
บัตรประจำตัวประชาชน/บขับข
 • หนังสือที่ทางราชการออกให้และมีรูปภาพกับเลขบัตรประขาชนด๓หลัก
 • หนังสือเดินทาง/Passport (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
สิทธิการรักษา
 • สิทธิเงินสด
 • สิทธิเบิกจ่ายตรง
 • สิทธิประกันสังคมในเครือข่าย สำนักการแพทย์
  รพ.กลาง
  รพ.ตากสิน
  รพ. เจริญกรุงฯ
  รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์
  รพ.สิรินธร
  รพ.ราชพิพัฒน์
  รพ.เวชการุณย์รัศมึ
 • สิทธิประกันสุขภาพ สำหรับผู้ใช้สิทธิศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ ถนอมทองสิมา ส่งต่อตากสิน

ขั้นตอนการรับบริการ
 1. ยื่นบัตรประจำตัวประขาชนหรือบัตรที่หงราชการออกให้บัตรโรงพยาบาล/บัตรนัด(กรณีผู้ป่วยนัด) ที่โต๊ะ เวชระเบียน
 2. ชั่งน้ำหนัก วัดสัญญาณชีพ พร้อมทั้งชักประวัติ ให้ลำดับคิวรอพบแพทย์โดยพยาบาลคัดกรอง
 3. พบแพทย์ตามลำดับคิว ต้องการใบรับรองแพทย์ให้แจ้งแพทย์ทุกครั้ง ออกจากห้องตรวจ พบพยาบาล (รับใบนัด ใบรับรองแพทย์ ใบยานอกบัญชีหล้แห่งชาติ) และรับคำแนะนำ
 4. ยื่นบัตคิวและบัตรโรพยาบาลที่จุดการเงิ กุกครั้งก่อนกลับบ้านในทุกสิทธิการรักษา
 5. กรณีที่มียา ให้รอรับยาที่จุดจ่ายยา
การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือด
 • เจาะหาระดับน้ำตาลในเลือด งดน้ำและอาหาร หลัง เที่ยงคืน (๒๔.๐๐ น.)

 
Headline 
 • เปิดโรงพยาบาลใหม่ ‘คลองสามวา’ กทม.ดูแลคนกรุง 6 เขตฝั่งตะวันออก นำร่องผู้ป่วยนอกจันทร์ถึงศุกร์ [26 ก.ย. 2560 ไทยรัฐ ออนไลน์]  
  ที่โรงพยาบาลคลองสามวา เมื่อวันที่ 25 ก.ย. เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา สำนักการแพทย์ กทม. โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. และคณะผู้บริหาร กทม. ร่วมพิธี ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า กทม.ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 2 แปลง พื้นที่รวม 20 ไร่ จากนายใย-นางเพ็ญแข ลิ่งทอง และนางประดับ โกมุท ซึ่งบริจาคผ่านพระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เพื่อให้ กทม.สร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง สำหรับดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 6 เขต และ จ.ปริมณฑล จำนวนกว่า 1.12 ล้านคน ประกอบด้วย เขตคลองสามวา สายไหม บางเขน คันนายาว หนองจอก มีนบุรี และ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยตั้งแต่วันนี้ (25 ก.ย.) โรงพยาบาลคลองสามวาสามารถเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอก ตรวจรักษาโรคทั่วไปก่อน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

  นพ.พิชญากล่าวว่า โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวางบประมาณก่อสร้างทั้งหมด 1,700 ล้านบาท ขณะนี้เปิดให้บริการเฉพาะอาคารผู้ป่วยนอกก่อน โดยช่วงเริ่มต้นจะเปิดให้บริการฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ หลังจากนี้จะประเมินผลเพื่อขยายเวลาการให้บริการไปจนถึงการเปิด 24 ชั่วโมง และเปิดให้บริการทุกวัน อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลคลองสามวาจะสามารถเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบได้ประมาณปี 2564.

   
 • เดินหน้าสร้างโรงพยาบาลคลองสามวางบ3พันล - 26 พฤศจิกายน 2560 Daily News
 • โรงพยาบาลสังกัด กทม. พร้อมเป็น สถาบันร่วมสอน-ผลิตแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่มปี 67 | สวพ.FM91 | LINE TODAY 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com