โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่

โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่
529 อุตรกิจ ถนน อุตรกิจ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ โรงพยาบาลมุสลิมแห่งแรกในประเทศไทย และโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดกระบี่ บริการดั่งญาติมิตร ด้วยรอยยิ้มและจริงใจ

เ ร า จ ะ ดู แ ล กั น - We All Are Brothers
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
? Tel. 075-664455
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com